בת ישוע: קהילת היהודים המשיחים

DISCLAIMER: This is translated with Google Translate. Please refer to the English version for the original.

 

 

שירותי בשבתות 

כיום כמה אנשים קוראים תנ”ך שלהם, או מלגה, או קהילה “משיחית קהילה”, כאשר יש להם את השירותים שלהם בשבתות. זה מוזר עבור כל אותם אנשים המאמינים להתוודות המשיח באותו בכנסיות שלהם בימי ראשון. וזה מבלבל כלפי אנשים שאולי אפילו להתחיל לחשוב משיחיים לבין היהודים המשיחיים היא משנה אותו. 

מה כבר קיים 

מובן שיחות רבות דבריו באים אלינו בעניין זה המינוח מהנוצרים כנה שאומרים שהם גם להודות המשיח. יתר על כן השביעית Adventists יום השביעי הבפטיסטים יום יש גם את השירותים שלהם בשבתות. הקהילה המשיחית, בשפה ההולנדית שלנו זה נשמע משהו טוב כמו חדש, מונח על מה שכבר קיים. 

אז מה היא קהילה יהודית משיחית? 

זוהי קהילה שבה היהודים למצוא הביתה הרוחני שלהם כשהם להכיר את המשיח. בית אשר פותח את דלתותיו בחיבה כמו גם עבור מי שאינם יהודים כדי ליצור קשר בלבביות. הקהילה היהודית שם חסד ואמת הם מעמודי התווך זקנה של אמונה, חוץ מזה התורה המשיח. תפילות פיוטים יהודיים לצד שירה וריקודים, קריאה עברית מן התורה והנביאים, כמו גם קריאה מהברית החדשה. חוקים ותקנות מלבד כבוד לאנשים לראות דברים קצת אחרת, כי ועוד. 

למה קהילה יהודית משיחית? 

מ את יציאת מצרים היהודים חוו האמונה שלהם יחד עם מי שאינם יהודים והם חלקו את חייהם.שפע מעורב הלך עם ישראל, עד החופש. מאוחר יותר המקדש יהפוך בית תפילה לכל בני האדם, לראות ישעיהו 56. איפה יהודים ולא יהודים לחגוג את השבת ולהביא הקורבנות שלהם. כלומר עם בסיס היהודית של ביטוי האמונה, לצד התנסות אישית של כל אחד. כמו במשל של עץ הזית, רואים הרומאים 11; זה קובע גם את היסוד היהודי. 

בית ישוע 

באמסטרדם, הולנד, תמצאו בית ישוע, יהודי משיחי קהילת, שנוסדה ב הסוכות של 1991. ועכשיו כבר יותר מ 19 שנה. הקהילה הוקמה בהולנד, בעיר במאה ה -21 של אמסטרדם. ב בת ישוע האמונה היהודית הוא התאמן, כמו שזה נעשה במאה הראשונה בירושלים ובערים אחרות וכפרים בישראל על ידי יהודים ולא יהודים, אשר באותה עת העריך כבר כי ניתן להיות יהודי כדי להאמין ישוע כמשיח. בת ישוע: קהילה יהודית משיחית עם הדלת שלה נפתחה.