22-05-07 Hamas levensgevaarlijk

Amsterdam 22-05-2007
Hamas levensgevaarlijk
Hamas erkent Israël niet. Hamas erkent de Verenigde Staten van Amerika niet. Doordat de meeste andere Islamitische landen geen geld sturen erkent de Hamas ook de meeste andere Islamitische landen niet. Hamas erkent zichzelf. Het bekende probleem van een niets ontziend regime dat de hele wereld wil vernietigen om een mooiere wereld te creëren. Musa Abu Marzouk, vooraanstaand leider binnen de Hamas, koppelde aan de niet-erkenning tevens de beschuldiging dat Israël, de V.S. en de meeste andere Islamitische landen de oorzaak zijn van de dodelijke gevechten in Gaza. In plaats van dat Hamas eerlijk zegt dat zij het bestaan van Fatach ook niet erkent en dus elk leiderschap bevecht, drukt het zich uit als de enige organisatie met volmaakte mensen. De wereld geeft geen geld aan Hamas, dat nog steeds niet Israël erkent. En Hamas neemt dat de wereld kwalijk. Hamas, dat bevriend is met en erkend wordt door Nederlanders als een ander Joods geluid, Dries van Agt en mevrouw Duisenberg, vormt een gevaar voor de wereldvrede. Het wordt daarin gesteund door Islamitische landen die door Hamas wel worden erkend. Het niet erekennen door Hamas heeft levensgevaarlijke consequenties, zoals in geval van Israël zichtbaar is.