Shofar HaMashiach op 22 september 2019 (kosten: geen!)

Volg ’t zichtbare voetspoor van de Messias in Zijn onzichtbare Koninkrijk

Kosten voor deze dag: geen. Met collecte om kosten te dekken. Registratie: klik hier
Voor routebeschrijving en 3 minuten lopen vanaf station Houten: klik hier

Mysterieus rijk
Bijna alles van het Koninkrijk van de G’d van Israël is onzichtbaar. De Bijbel en de Talmoed hebben aanwijzingen gegeven om toch iets te merken van dat nog mysterieuze rijk van G’d, dat niet van deze wereld is. Niet alleen is de geest van G’d gegeven als een onderpand en voorproef van het komende Koninkrijk. Maar ook teksten in de Tora en profeten onthullen zaken, die ons laten weten dat er hard gewerkt wordt, voor ons. Het zijn teksten over de veiligheid! en geborgenheid! van onze ziel.

 

Getallen als simpele aanwijzingen
Dat zijn kostbare zaken die helpen om geestelijk gezond te blijven en verder te kunnen met je leven, ook als je bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek bent. Bijbelse hoofdrolspelers die de wereld van het getal zeven!, of juist het getal acht! vertegenwoordigen, ze laten zien waarom de een de grens van aarde naar hemel niet, en de ander juist wel over mag gaan, in bepaalde handelingen van hen op aarde.

Bevrijding en hemelgebondenheid
Talmoedisch inzicht in de persoon van de Messias, kennis van de letterlijke naam Yeshua in oude Joodse gebedenboeken, dat alles is bezig naar ontknoping toe te werken. Matses (ongerezen brood) en wijn bij Pesach en daarvan afstammende liefdesmaaltijden, als gevolgen van gebondenheid aan de aarde, zijn in Messiaanse handelingen, zoals al bij Melchisedek en Abraham, tekenen geworden van bevrijding en hemelgebondenheid. 

Op de studiedag op 22 september 2019! (klik op afbeelding met tekst om te vergroten) gaan we in die voetsporen van dat – nu nog onzichtbare Koninkrijk – meer zichtbaarheid krijgen. Kom, doe mee en loop samen in dat voetspoor.

Voor routebeschrijving en 3 minuten lopen vanaf station Houten: klik hier
Kosten voor deze dag: geen. Met collecte om kosten te dekken. Registratie: klik hier