3500 jaar geleden zat Israël opgesloten in Egypte.

 

3500 jaar geleden zat Israël opgesloten in Egypte. Het grote plan van de verlossing van de mensheid liep gevaar. De Eeuwige greep in en stelde Mozes aan als de leider die de uittocht uit deze gevangenschap zou organiseren. Op de laatste avond in Egypte heeft Israël haar laatste avondmaal gegeten, in haast. We hadden geen tijd te verliezen. G’ds volk moest gered worden, de Bijbel moest ontvangen en bewaard worden en de Messias, die Israël al die tijd begeleidde, moest geboren kunnen worden in Betlehem.

Na die eerste viering is deze steeds trouw door Israël en haar bekeerlingen vanuit de volken gehouden. Er zijn zaken aan toegevoegd. Uiteindelijk is een orde, een seider in het Hebreeuws, ontstaan, waar Messias Yeshua zich net zoals iedere andere Jood en bekeerling uit de volken, aan gehouden heeft. Maar de situatie veranderde en niet-Joden hebben met name de datum en de inhoud van dit feest aangetast, om aan te geven dat zij vooral geen Joden zijn. Door die verandering verdween de dankbaarheid voor wat de Eeuwige gedaan heeft met Zijn grote bevrijdingsactie, met het veilig stellen van G’ds volk, van Zijn Bijbel en van Zijn Messias.

Al eeuwenlang is de traditionele viering van de Pesach, het bijbelse Joodse “Pasen”, onbekend. De manier waarop – ook Yeshua (Jezus) – dit feest vierde, werd niet meer toegepast en is in de kerken gedeeltelijk tot iets anders geworden. Als u er aan toe bent om deze viering op te pakken, kom dan naar onze viering op 13 april. online aanmelden. De oorsprong van het geloof is belangrijk genoeg om hersteld te worden. Belangrijk, en ook mogelijk.

Om dit allemaal weer goed in beeld te krijgen organiseert Shofar HaMashiach nu al jaren achter elkaar de Open Maaltijd rond Pesach. Hierin wordt de hele Pesachviering getoond. Met de bedoeling dat er inzicht, interesse en interactie ontstaat. Die interactie zou wat ons betreft mogen leiden tot het zelf gaan vieren van deze zo belangrijke en door de Eeuwige in de Bijbel opgedragen viering van Pesach.
 
Vorig jaar, in 2007, organiseerde Shofar HaMashiach ook een Open Maaltijd rond Pesach. Niet alleen de informatie, maar de hele belevenis bleek, naar de reacties van vele gasten, een informatieve en gezellige dag te zijn geweest. Op deze maaltijd vormden de aanwezigen – Joden en niet-Joden – een familie. Voorafgaand aan de maaltijd werd een lezing gehouden over de Joodse feesten in het algemeen en Pesach in het bijzonder, met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Shofar HaMashiach Conferentiedagen worden jaarlijks georganiseerd, met een aantal bijzondere, aan Israël gerelateerde activiteiten. Als u informatie wilt over de conferentiedagen van Shofar HaMashiach, laat ons het weten. U ontvangt dan met regelmaat de nieuwsbrief met informatie. U kunt uw mail sturen naar: shofar@beth-yeshua.nl