Shofar HaMashiach organiseert een dag, op 7 april 2019 (geef je gratis op!)

klik op de afbeelding om te vergroten

Gratis registratie: klik hier

 


 

Realistische hoop koesteren is een levenskunst. Leer de kunst van hoopvol leven op deze dag van studie en ervaring!

Het uiterste
Dramatische crisissituaties vragen van elk mens om vol te houden. Dat kan zijn in geval van levensbedreigende ziekte, van langdurige werkloosheid, van echtscheiding en van dood van een geliefde. Ook situaties als ruwe afwijzing door een partner, het verkeerd aflopen van de afhandeling van een erfenis en plotselinge invaliditeit vragen om het uiterste van een mens.

Hoop
Wat je in dergelijke situaties nodig hebt en gaande houdt, is hoop. Hoop op een goede afloop. Hoop is de drijfveer van onze handelingen, in het bijzonder in schijnbaar hopeloze situaties. Maar in het geval van een terminale ziekte kan hoop op genezing onrealistisch zijn. De vraag in zulke gevallen is, of beloften in de vorm van “profetie” zinvol zijn. Er zijn veel mensen overleden, ondanks dat ze profetieën hadden ontvangen over genezing. Klinkt op dat moment mooi en geeft hoop. Maar was die hoop echt? Of vals?

Verhoring
Het bijbelse voorbeeld van iemand die beslist ging sterven, maar toch vroeg of het niet hoefde te gebeuren, is Yeshua (Jezus) die bad of die beker – dat lot – aan Hem voorbij mocht gaan -, zie Matteüs 26:39. En Hij werd verhoord uit die angst, zoals we lezen in Hebreeën 5, vers 7. Maar de verhoring was niet, dat Zijn offer en Zijn sterven niet doorgingen. De verhoring was, dat wat Hij direct daarna bad: “Niet laat Mijn wil, maar de Uwe plaatsvinden” (Lukas 22:42).

Vals of echt
Hoop zoals de Bijbel die aan ons belooft, is niet valse hoop. Echte hoop is wat de ziel van een mens vastheid geeft en veiligheid. Dat komt omdat die hoop zich baseert op ontvangen, geopenbaarde – maar nog slechts aangevoelde – waarheid van iets wat nog moet plaatsvinden, genezing, herstel na een echtscheiding, vrede na chaotische ervaringen. Alleen de Eeuwige kan die openbaring en dat aanvoelen geven.

De Messias als ervaringsdeskundige
De plaats waar dat openbaren plaatsvindt, is in de hemelse Tempel. De Hogepriester in de orde van Melchisedek, genaamd Yeshua – Hij die ook de Messias was en is – is druk doende met dit bezorgen van hoop. Hij is ervaringsdeskundige, die zelf heeft getest wat het is, om antwoord te krijgen in doodsangst (zie Hebreeën 5:7).

Lion S. Erwteman,
rosj kehilla van Beth Yeshua te Amsterdam