Aardbevingen in Israël, niets romantisch aan

Samen met mijn vrouw Elze ben ik onlangs in Israël geweest. We reisden onder meer naar een kibboets in Galilea, vlakbij Jam Kinerret, het meer. We hebben onder meer de instroom gezien van de Jordaan in het Meer van Galilea en de uitstroom, richting de Dode Zee. Het waterniveau van beide meren is te laag. Ontzilt zeewater wordt gebruikt als aanvulling voor de meren en ook voor drinkwater. Dat laatste is riskant, omdat er door de ontzilting weinig of geen magnesium meer in het water aanwezig is, wat tot ernstige hartproblemen kan leiden.

Meer dan 40 graden Celsius
Vanuit Jeruzalem reis je door de Judese woestijn, met onderweg temperaturen van boven de 40 graden. Buiten de met airconditioning gekoelde auto, zoek je direct naar een boom die schaduw geeft. In dat soort gebied en met dat droge en hete klimaat heeft Israël 40 jaar gereisd. Onderweg zie je in die hitte Bedoeïenen in houten hutjes met tinnen daken wonen, wat hun eigen bewuste keuze is. De reis gaat van Jeruzalem, langs de noordpunt van de Dode Zee en langs Jericho, waar Jozua met heel Israël ooit de Jordaan heeft overgestoken.

Syrisch-Afrikaanse breuklijn
Wie de nationale weg 90 gebruikt, reist door een dal waarin de Jordaan loopt; en waaronder, op grote diepte, een beruchte breuklijn loopt, de Syrisch-Afrikaanse breuklijn. Grote steenplaten in de aardkorst zijn voortdurend in beweging en botsen daar tegen elkaar. De aarde is een onrustige planeet met dit soort bewegingen en met vulkanen. Juist afgelopen week hebben 6 kleine aardbevingen met een kracht van ongeveer 3, maar ook rond 4 en richting 5 op de Richterschaal, plaatsgevonden, met hun centrum onder meer in de buurt van Kfar Nachoem (Kapernaum). Inmiddels is dat aantal opgelopen tot ongeveer 50.

Niet romantisch
Aardbevingen lijken romantisch en vervulling van Bijbelteksten, maar besef dat daarbij doden kunnen vallen. Seismologen zien toename in deze activiteit en het wachten is op de grote klap, zoals die in 1927 is geweest met ruim 500 doden; en ook in 1837, waarbij ongeveer 7000 mensen zijn omgekomen. Eens in de ongeveer 100 jaar komt er zo’n grote aardbeving (kracht 10-12). Misschien dus binnen 10 jaar.

Profeet Zacharia
Het is die klap, die de vervulling kan worden van de profetie van Zacharia, die heeft gezegd dat, “de Olijfberg middendoor [zal] splijten tot een zeer groot dal dat oost-west loopt. De ene helft van de berg zal noordwaarts verplaatst worden en de andere helft zuidwaarts. Jullie zullen vluchten in het dal van mijn bergen, want het dal van de bergen zal reiken tot Asel (waarschijnlijk het Gehinnomdal)” (Zacharia 14:4-5).

Aardbevingen in het verleden en de komst van de Messias van Israël
De profeet laat weten dat hij op de hoogte is van deze seismologische activiteiten, want hij vervolgt, “Ja, jullie zullen vluchten, zoals jullie zijn gevlucht vanwege de aardbeving in de dagen van Oezzia, de koning van Juda.” Maar Zacharia verbindt deze voorzegde grote aardbeving met de komst van de Messias: “En de Eeuwige, mijn G’d, zal komen, alle heiligen met Hem.”

Vinger wijzen en veroordelingen
In Joodse en Christelijke teksten kun je lezen hoe deze aardbevingen het gevolg zijn van menselijke fouten. Interessant is het te zien dat weinig tot geen van deze vingerwijzers naar zichzelf of de eigen groep wijzen. Altijd of bijna altijd zijn het de zonden van anderen die tot dit onheil leiden. Hand in eigen boezem steken is er niet bij! Bedenk dat niemand de agenda van de Eeuwige kent. Alleen de aanwijzingen van grote Geest vervulde zieners als Zacharia en engelen als in Handelingen 1:10-11 kunnen ons helpen.

Praktische hulpverlening
Hopelijk staat de wereld net zo klaar voor Israël – wanneer er schade ontstaat en slachtoffers vallen door deze aardbevingen, die voorlopig nog doorgaan – als Israël hulp biedt aan slachtoffers wereldwijd. Denk aan de jonge mensen in de grot in Thailand, waar ook Israëlische duikers naar toe zijn gegaan. En denk aan de Syrische slachtoffers van de bombardementen door Rusland en anderen, die in ziekenhuizen in Israël zijn opgenomen voor medische hulp. En bid voor de vrede van Jeruzalem!

Lion Erwteman