Alle Joden Nederland uit?

Op 6 december 2010 liet oud-VVD-leider Frits Bolkestein weten dat Joden Nederland maar beter kunnen verlaten. Hij zegt dat er voor ‘bewuste Joden’ geen plaats is in Nederland. In gratis ochtendblad De Pers liet hij weten wat ‘bewuste Joden’ volgens hem zijn: ‘Met bewuste Joden doel ik op Joden die als zodanig herkenbaar zijn, zoals orthodoxe Joden’, aldus Bolkestein. ‘Voor hen zie ik geen toekomst hier vanwege het antisemitisme onder vooral Marokkaanse Nederlanders, die in aantal blijven toenemen.’ Politici als Femke Halsema (‘juist meer bescherming van Joden’) en Geert Wilders (‘laten de slechteriken vertrekken’) reageerden gezond. Bolkestein draait de zaken om.

In een gesprek in 1999 met de toenmalige President van de Volksrepubliek China, Jiang Zemin, gaf Premier Netanyahu aan wat de overeenkomsten zijn tussen oude volken als China, India en Israël. Zemin had gezegd dat hij groot respect had voor volken die vergelijkbaar waren qua leeftijd. Netanyahu was het er mee eens. Maar hij liet weten dat er ook een paar verschillen zijn. “Bijvoorbeeld, hoeveel Chinezen zijn er?” “1,2 miljard,”antwoordde Jiang Zemin. “Hoeveel Indiërs zijn er?” “Ongeveer 1 miljard.” “En hoeveel Joden zijn er?” Er kwam geen antwoord. “Er zijn 12 miljoen Joden in de wereld.” Een aantal dat gemakkelijk past in een grote voorstad van Beijing. En Netanyahu ging voort door te zeggen dat er, ondanks de hoge leeftijd van het Joodse volk, zo weinig Joden waren. Terwijl er dat 200 miljoen hadden kunnen zijn. De grootste oorzaak hiervan, zo legde Premier Netanyahu uit, is dat in tegenstelling tot China en India, Israël als volk haar land diverse keren is kwijtgeraakt. En dat Joden tot in de verste uithoeken van de wereld waren verspreid.

Het is waar dat alle Joden in het land Israël thuishoren. En het is ook waar dat antisemitische en anti-Israëlische en anti-Zionistische en anti-Joods-Messiasbelijdende mensen een versnellende factor zijn in het proces van terugkeer. Maar het mag niet zo zijn dat een politicus de slachtoffers vertelt te vertrekken. En de daders vrij spel geeft om de volgende groep aan te vallen. Met alle respect voor Frits en de VVD: bedenk een, vast veel moeilijkere maar, betere oplossing voor ons! Neem zo nodig wat impopulaire maatregelen. Maar laat ons, zo lang we hier nog zijn, zo vreedzaam mogelijk kunnen blijven leven.

Lion Erwteman