Donaties
De Gemeente Beth Yeshua ontvangt geen gemeentelijke of staatssubsidie, evenmin als de drie steunstichtingen. Uw gift kan het verschil maken! JNEF en de Gemeente Beth Yeshua zijn – evenals al onze stichtingen, zie onder – ANBI erkend. En dus zijn alle gedane giften belasting aftrekbaar! Via VISA, Mastercard of PayPal. We zijn u zeer erkentelijk!

Alle gaven zijn aftrekbaar voor uw belastingaangifte (zie onder)!

Voor de gemeente Beth Yeshua:

 

Voor de Stichting Beth Yeshua Nederland:

Voor wie liever direct doneert van bankrekening naar bankrekening zijn hier de bankgegevens van Beth Yeshua:
NL44 ABNA 0521 6500 54, t.n.v.: Beth Yeshua (Joodse Messiasbelijdende Gemeente te Amsterdam). BIC code: ABNANL2A
Alvast bedankt voor uw gift!

ANBI Erkenning anbi_logo

De Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua met haar drie steunstichtingen, Stg. Beth Yeshua Nederland, Srtg. Alefbet en Stg. BeitHamidrash, heeft ten doel het zijn van een het algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in de artikelen 24 lid 4 van de Successiewet 1956, 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, of de daarvoor in de plaats tredende fiscale wetten).

Het Kerkgenootschap – en dus ook de gemeente – Beth Yeshua is sinds 1 januari 2008 erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook onze drie steunstichtingen – die ieder een deel van alle activiteiten en verantwoordelijkheden dragen, zie onder – zijn ANBI erkend in een groepsbeschikking. Daardoor is de aftrek van giften aan onze gemeente en haar drie steunstichtingen gewaarborgd. Tevens kunnen ons kerkgenootschap en steunstichtingen gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Jaaroverzichten 2019-2020
De vermelding van onze gemeente en haar steunstichtingen is gemakkelijk en duidelijk te vinden op de website van de belastingdienst:
1. U gaat naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

2. Type vervolgens onder Zoek een ANBI, bij Instelling: een van de vier rechtspersonen die onze organisatie kent, te weten:

− Kerkgenootschap Beth Yeshua, met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2019 en 2020 vindt u
hier.

− Stichting Beth Yeshua Nederland, met RSIN 806006602.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van B
aten en Lasten 2019 en 2020 vindt u hier.

− Stichting Alefbet
, met RSIN 810645464.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2019 en 2020 vindt u hier.

− Stichting BeitHamidrash
, met RSIN 806628510.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2019 en 2020 vindt u hier.
Bij elk van deze vier afdelingen toont de Belastingdienst de bevestiging van anbi_logo erkenning.