ANBI

ANBI erkend

De gemeente Beth Yeshua is sinds 2008 erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook onze drie steunstichtingen zijn ANBI erkend.
Dit heeft onder meer tot gevolg voor donateurs, dat giften volledig aftrekbaar zijn.

De vermelding van onze gemeente en haar stichtingen – die ieder een deel van de activiteiten en de verantwoordelijkheid dragen – is gemakkelijk en duidelijk te vinden op de website van de belastingdienst. Dit zijn de 2 stappen:

1. U gaat naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
2. Type onder Zoek een ANBI, bij instelling een van de vier rechtspersonen die onze organisatie kent, te weten:
– kerkgenootschap Beth Yeshua (de Joodse Messiasbelijdende gemeente)
– stichting Beth Yeshua Nederland (magazine Melach HaArets; en Joods Nationaal Eerstelingen Fonds, JNEF)
– stichting Alefbet (online boekenwinkel HaOr)
– stichting Beithamidrash (conferenties door stuurgroep Shofar Hamashiach; en Bijbelschool Lamdeni)