Antisemitisme onthuld en weerlegd

Asjkenazische Joden zouden geen Joden zijn

In de zoektocht van sommige mensen naar hun verleden, kunnen ze op de meest verrassende ontdekkingen stuiten. Laatst hoorde ik dat iemand had uitgevonden, dat hij een afstammeling is van de Afrikaanse Igbo stam en dat dit oorspronkelijk een verloren stam van Israël zou zijn. Ik ben altijd blij voor iemand met een dergelijke vondst. Al is het duidelijk dat hiervoor geen bewijs bestaat. Een andere theorie is, dat Asjkenazische Joden van oorsprong geen Joden zouden zijn.

Afstotend en schokkend

Zo’n theorie hoort bij de fake geschriften als de Kronieken van de Wijzen van Sion, een antisemitisch document; en bij het sprookje over Joden die Christelijke kinderen zouden slachten om hun bloed in matses te verwerken. Allemaal afstotend en schokkend. Zeker als beide theorieën door dezelfde persoon worden verkondigd. Camouflage voor een sterk ontwikkeld minderwaardigheidscomplex?

‘Waarheidskenners’

Iets van deze situatie lijkt overeen te komen met de tekst van een artikel uit de ‘Jerusalem Report’ van 6 januari 2020 van Tibor Krausz. Hij bespreekt het boek “The Lion’s Den” van Susie Linfield. Hij schrijft onder meer, dat er een intellectuele misleiding in de wereld aan de gang is, waarbij respectabele geleerden zoals Noam Chomsky, een beroemde professor in linguïstiek, en andere geleerden zich opwerpen als ‘kenners van het Palestijnse conflict’. Zij worden dan ook gezien als ‘waarheidskenners’ en ook als zodanig geloofd.

Een aantal Kazaren

Israël wordt door deze zelfbenoemde sociale commentatoren gezien als een uiterst sadistische en lelijke gemeenschap van misdadigheid en racisme. Op deze wijze misleiden Chomsky en andere linkse intellectuelen de jonge generatie die vaak niets af weet van het Midden-Oosten en de problemen die daar zijn. Verder schrijft Krausz dat in anti-Joodse cirkels er ook leringen van mensen populair zijn als die van Arthur Koestler, die beweren dat Oost-Europese Joden niet van het oude Israël afstammen maar afstammelingen zijn van de Kazaren, een heidense stam van Turks-Mongoolse afkomst. Een klein aantal van deze Kazaren zou Joods zijn geworden in de achtste eeuw en richtte een koninkrijk op tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Zij verdwenen in de 10e eeuw.

Neonazi’s en andere Jodenhaters

Deze leer wordt door Jodenhaters onder meer gebruikt om Oost-Europese Joden hun recht op Israël te ontnemen. Het boek van Koestler wordt geprezen door het neonazistische tijdschriftThe Thunderbolt” en door volgelingen van de Christian Identity beweging. Koestler gebruikte zijn leer om Asjkenazische Joden aan te sporen te assimileren in hun gastlanden, om zo hun – wat hij noemt – sprookje te laten verdampen.

11½ procent Kazaars

Een studie door Nedel en anderen, gebaseerd op Y-chromosoom polymorfische markers laat zien, dat Asjkenazische Joden dichter bij andere Joodse en Midden-Oosterse bevolkingsgroepen staan dan de bevolking waaronder zij leven in Europa. Van de mannelijke Asjkenaziem werd ontdekt dat 11½ procent van hen behoort tot Haplogroep R1a, de dominante Y-chromosoom (mannelijk chromosoom) haplogroep in Oost-Europeanen. Dat suggereert een mogelijke verschuiving van genen.

Klein aantal

Nedel noemt het boek “The Thirteenth Tribe”, waarin gesproken wordt over mysterieuze Kazaren. Hun koninkrijk zou in de tiende eeuw van de gangbare jaartelling ten onder zijn gegaan. En bekeerlingen van de overgebleven Kazaren zouden zich tot het Jodendom hebben bekeerd en zouden zijn opgenomen in de toenemende Asjkenazische Joodse gemeenschap in Oost-Europa. Maar de wetenschapper Nedel concludeert dat, als deze chromosomen (R-M17) in Asjkenazische Joden al de aanwezigheid aanduiden van deze mysterieuze Kazaren, dan was deze toevoeging beperkt tot één enkele stichter en niet neer dan een klein aantal daarmee dicht gerelateerde mannen.

Niet meer dan 12 procent

En dan bedraagt deze toevoeging niet meer dan 12 procent van de huidige Asjkenaziem. In het gerenommeerde tijdschrift Science schrijft Michael Balter dat de these van Koestler “in strijd is met diverse recente studies die aantonen dat Joods zijn diepe genetische wortels heeft, inclusief de Asjkenazische. Hij verwijst naar een studie van de geneticus Harry Ostrer die heeft gevonden, dat Asjkenazische Joden meer deel uitmaken van mensen in het Midden-Oosten en Sefardische Joden. Daardoor is het idee van de Kazaren daarmee in strijd. Alle drie de Joodse groepen, uit het Midden-Oosten, de Sefardische en de Asjkenazische, delen in hun gehele genoom genetische markers die hen doen verschillen van alle andere bevolkingsgroepen wereldwijd.

Hun hart werd naar Sion getrokken

Dit soort leringen worden bewust gehanteerd om de Staat Israël in diskrediet te brengen, aangezien veel stichters van de staat Israël, zoals Ben Gurion en Herzl, Asjkenazische Joden waren. Het was hun hart, dat naar Sion werd getrokken en dat heeft geleid tot de stichting van de moderne Staat Israël. We zijn hen dankbaar en zien er het profetische wonder van G’d in. Een storm van kritiek op dit boek is gekomen vanuit de academische wereld van wetenschappers en ook een gerenommeerd tijdschrift als Time Magazine breekt het af als waardeloos. Professor Gershon D. Hundert (specialist op het gebied van Pools-Joodse geschiedenis) schreef in 2006 dat er geen enkel bewijs voor deze theorie bestaat.

Lion en Elze Erwteman