Antisemitisme

Op 6 en 7 september 2016 bezocht Israëls Premier Benjamin Netanyahu Nederland. De Joodse Messiasbelijdende stichting Beth Yeshua Nederland heet Bibi Netanyahu van harte welkom!

Dhr. Dries van Agt wil dat Benjamin Netanyahu direct wordt afgevoerd naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Van Agt, die regelmatig antisemitische opmerkingen maakt, zei in 2012, dat Joden zich in Duitsland hadden moeten vestigen na de Tweede Wereldoorlog, in plaats van in het land Israël.

In 2008 sprak Van Agt op een rally in Rotterdam, waar Hamas agent Ismail Haniyeh (“Eerste Minister”) via een sateliet zijn racistische en terroristische propaganda mocht laten horen.

Van Agt noemt zich “gewoon een Ariër”, zo ook al in 1972 toen hij als minister van Justitie wilde dat Duitse Nazi gevangenen uit een Nederlandse gevangenis werden bevrijd vanwege gezondheidsredenen.

Van Agt heeft de dood van Molukkers op zijn geweten, die door excessief en buiten-proportioneel geweld zijn gedood door Nederlandse commando’s, waarmee deze Nederlandse ex-premier besluiten heeft genomen, die doen denken aan oorlogsmisdaden.