Besjalach

Na de Jetsiat Mitsrajiem (Uittocht uit Egypte) zingt Mosje een lied over G’ds rechtvaardige oordeel. Over Zijn geweld tegen de nare Egyptenaren. Als Mosje dat in onze dagen had gedaan, had hij wellicht body guards moeten hebben, bescherming van de regering tegen eventuele vergelding. Ik heb een voorganger uit Israël wel eens horen jubelen over het feit dat mensen uit zijn gemeente – na veel moeilijkheden te hebben veroorzaakt – vertrokken. Maar hier is het Mosje die jubelt over mensen die verdronken zijn door toedoen van G’d, volgens Mosje. En dit lied is bovendien zo populair geworden dat het opnieuw genoemd wordt in het boek Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Verbond (Openb.15:3,4). Blijdschap over het keiharde oordeel van de G’d van Israël over mensen die onrecht doen is blijkbaar niet onbijbels. Dat is dan ook geen blijdschap over wat die mensen vervolgens doormaken, maar, zoals gezegd, over G’ds oordeel. Want dat is rechtvaardig. Omdat Hij, de G’d van Israël, rechtvaardig is.

G’d leert Israël om Sjabbat te vieren, onder meer op het gebied van voedsel vergaren, boodschappen doen zou je kunnen zeggen. In de woestijn, waar Israël als bedoeïnen veertig jaar leeft, voorzag G’d Zijn volk van eten. Het leek een eenzijdig dieet; manna werd het genoemd. Dat was nog weer een stuk minder gevarieerd dan de laatste maaltijd in Egypte. Manna komt van de woorden Ma hoe?, of Man hoe?, Wat is dit?. s Morgens lag het als een witte dauwlaag op de grond. En elke dag mocht er geoogst worden, behalve op Sjabbat. Bovendien mocht er voor elke dag alleen genoeg voor één dag gepakt worden, niet meer. Dagelijks brood. Wie toch meer pakte, zag zijn winst wegrotten, evenals zijn ongehoorzaamheid. Op de dag vóór de Sjabbat mocht er, moest er juist wel een dubbele hoeveelheid gepakt worden (Ex.16:29). Maar dat was om op Sjabbat niet te hoeven, te mogen oogsten (zie vers 27), niet om toch meer dan nodig was te vergaren.

Aan dit hele beeld worden we wekelijks herinnerd. Op de feestelijk aangeklede Sjabbattafel ligt op Erev Sjabbat (vrijdagavond) onder meer een wit kleedje, met daaronder twee broden. Het witte kleedje herinnert aan het manna dat zo wit glinsterde (Ex.16:14,31). En als u denkt dat deze situatie alleen voor Israël gold en dat niet-Joden hier niets mee hebben, wat dan te denken van de beloning die degenen te wachten staat die gehoorzaam zijn aan G’ds woord: Wie een oor heeft, die moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik geven van het verborgen manna (Openb.2:17)! Volhouden dus.