Bereid je goed voor

 

In de kranten is te lezen dat de internationale economie lijkt af te stevenen op een situatie die te vergelijken is met de depressie van de dertiger jaren van de vorige eeuw. In onze Nederlandse maatschappij zijn ontwikkelingen gaande, waar niet iedereen gelukkig mee is: ernstige verruwing in taalgebruik, schrikbarende toename van geweld, verregaande secularisatie en afkeer van G’d, van Yeshua – zie bijvoorbeeld de manier waarop dit kabinet wordt veroordeeld. Voeg daarbij internationale politieke ontwikkelingen, zoals: dreiging van oorlog tegen Israël, militaire machtstoename en dreiging vanuit Rusland zoals lang niet is geweest en internationale dreiging van terroristische aanvallen. Dat bij elkaar is een recept voor maatschappelijke onrust en uiteindelijk voor oorlog.

In tijden, waarin de vrede en veiligheid zichtbaar aan het verbleken zijn, is het belangrijk onze band met de Eeuwige goed te versterken. Praktisch betekent dit, dat we:
 > niet mogen verslappen in betrokkenheid,
 > ons bewust moeten zijn van wat er nationaal en internationaal speelt,
 > geen vrede mogen sluiten met wat er om ons heen aan verkeerds gebeurt,
 > niet kunnen verslappen in verontwaardiging over onrecht,
 > ons niet mogen laten meesleuren met de haast van ons leven.

Het is een luxe als uw gemeente een oase van rust en reinheid is, waar mensen maatschappelijk betrokken zijn en duidelijk partij kiezen voor recht en waarheid. Het is goed toeven in een goede gemeente en van grote waarde om ons daar actief in te zetten. Het is belangrijk om ons druk te maken over de belangrijke zaken en de onbelangrijke te laten voor wat ze zijn. Het is onmisbaar om de Bijbel te lezen; de Eeuwige gebruikt dat als ingang om ons persoonlijk aan te spreken. Laten we ons goed voorbereiden op wat er op ons pad komt.