Beth Yeshua 15 jaar oud op Loofhuttenfeest 2006

Loofhuttenfeest

Soekot, het Loofhuttenfeest, wordt ons gevraagd om te vieren in Wajikra, Leviticus 34:42-43. Het is de tijd, waarin Israël G’d bidt en smeekt om hemelwater voor de oogst. Een speciaal wateroffer werd, sinds jaar en dag en nog net zo in de tijd van Yeshua, vanaf de bron van Sjiloach (Siloam) door de Waterpoort de stad Jeruzalem binnengedragen. Het was een offer om de Almachtige regen af te smeken. Al sinds de profeten speelt de Eeuwige in op de geestelijke betekenis van droogte. Jesjajahoe hanavie, de profeet Jesaja, zegt: “O alle dorstigen, kom naar het water” (Jesaja 55:1). En de psalmdichter roept uit, “Zoals een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o Eeuwige”(Psalm 42:2). Soekot is een waterfeest, een oogstfeest, het laatste van de drie pelgrimfeesten en een vreugdefeest.

Afhankelijk van de Eeuwige

Het is tevens een feest dat ons confronteert op onze afhankelijkheid van de Almachtige. Dit gebeurt met name door de opdracht om een soeka (loofhut) te bouwen. We beginnen de bouw van de loofhut onmiddellijk Grote Verzoendag, want vijf dagen na die Grote Dag is het al Loofhuttenfeest. U kunt een loofhut in de tuin bouwen, maar ook op een balkon of zelfs in een bovenkamer, die een raam kan openen zodat je, vanuit de hut, door het dak naar de lucht kunt kijken. Dat is namelijk het halachische voorschrift: het dak moet open genoeg zijn om de lucht te kunnen zien en tegelijk zo bedekt met takken, dat die schaduw geven (bedekking tegen regen is jammer genoeg niet mogelijk!). Men richt eerst de wanden op, daarna wordt het dak er op geplaatst. De muren kunnen van elk materiaal worden gemaakt. Er zijn loofhutten, waarvan de wanden de muren van een huiskamer zijn. Boomtakken, repen hout, stro en dergelijke zijn geschikt als bouwmateriaal.

Versieren

Op Soekot sjokkelt (wuift) men de loelav elke dag van het feest (op de vooravond, in de loofhut). Een loelav is een bundel van takken, bestaande uit één palmtak (letterlijk: loelav), twee wilgetakken (aravot) en drie myrtetakken (hadassot), plus een etrog, een citroenvormige citrusvrucht, zoals beschreven in Wajikra, Leviticus 23:40. Van binnen wordt de soeka versierd met vruchten. In ons land is het te koud om in de hut te slapen, maar er eten is een verplichting en, zo kan ik u uit ervaring zeggen, een vreugde. Het breekbare van de hut is een teken van onze eigen breekbaarheid en afhankelijkheid. Het laat zien dat we een zwervend bestaan op aarde hebben. Soekot is dan ook een van de pelgrimsfeesten, naast Pesach en Sjawoeot (Wekenfeest). De hut toont tevens onze kwetsbaarheid en onze behoefte aan koestering en bescherming. Boeiend is dat zowel de eerste Tempel als de tweede op Soekot werden ingewijd, evenals de gemeente Beth Yeshua, op Soekot in 1991, precies 15 jaar geleden!

Jubileum

Op 8 oktober 2006 is de Joodse Gemeente Beth Yeshua 15 jaar oud. Dit heugelijk feit zal op die dag worden gevierd. Diverse festiviteiten staan op het programma. Als enige Messiasbelijdende Joodse gemeente in Nederland is het een uitdaging geweest om dit eerste 15 jarig jubileum te behalen. En de prestatie is geleverd.

Beth Yeshua divers in haar activiteiten

Op het Joodse Loofhuttenfeest in 1991 werd Beth Yeshua opgericht. Beth Yeshua is voor Joden en niet-Joden die zich verbonden voelen met het Israëlische volk en haar Messias, Yeshua. De gemeente is breed georganiseerd. Naast wekelijkse diensten in Amsterdam (Veluwelaan 20, bij de RAI) is men actief op diverse terreinen, zoals onderwijs door middel van een eigen bijbelschool (Lamdeni), verkoop van boeken en muziek (HaOr), verkoop van Judaica, conferenties (Shofar), een maandblad (Melach HaArets), studies op CD en een nationaal fonds (JNEF).

Meer informatie

De volgende sites geven meer inzicht in dit hele pakket:

www.beth-yeshua.nl/nl/shop

www.lamdeni.nl

www.beth-yeshua.nl/shofar

Telefoon secretariaat: 030 – 6381880 (di., do., 9.30 – 17.00 uur).