Beth Yeshua belicht in EO Visie

Goed artikel
In een goed artikel laat EO Visie in de week van 6-12 januari 2007 een juist licht werpen op “Messiasbelijdend Nederland”, zoals het daarin wordt genoemd, zie bladzijden 72-75. Ook wordt het terechte onderscheid genoemd tussen Messiaanse christenen aan de ene kant en Messiasbelijdende Joden aan de andere. Dat maakt de zaken duidelijk en houdt verwarring tegen.

Geen verplichting van sabbat, feesten en besnijdenis
De auteur, Maarten Nota, heeft een goede job gedaan. Nota haalt in zijn artikel ook even dhr. Siebesma aan, die spreekt over gemeenten die niet-Joden verplichten om “de sabbat te vieren, de feesten te vieren en – in het meest extreme geval – je als niet-Jood te laten besnijden” (blz. 75). Ik ken werkelijk geen gemeente in Nederland die deze zaken verplicht stelt in zijn statuten. Ook niet in wat Siebesma noemt, “Messiasbelijdende gemeenten in Amsterdam”. Mocht Siebesma daar onze gemeente Beth Yeshua mee bedoelen, dan spreekt hij zonder kennis van zaken. Frustratie door een stukgelopen relatie met een Joods meisje, waar Siebesma over lijkt te mijmeren (blz. 75), mag toch niet leiden tot misleidende voorlichting? Bovendien is besnijdenis in een christelijke gemeente inderdaad niet op zijn plaats. Maar toch wel in een Joodse gemeente, al dan niet Messiasbelijdend !

Yeshua brengt verlossing
Niemand wordt in onze Messsiasbelijdende Joodse gemeente tot iets verplicht. Ook niet tot het “gewoon doen”, iets wat Siebesma van niet-Joden blijkt te verwachten. In onze gemeente staat het geloof in Yeshua, de Messias van Israel en de overige wereldbevolking, centraal. Zijn offer, zoals beloofd door onze Joodse profeten, zoals onder meer Jesaja en Zacharia, heeft de verlossing gebracht die Israel beloofd was en is in de Tora en de Profeten. En Zijn boodschap voor de verlosten is onder meer, dat Hij niet is gekomen om de Tora als afgedaan te beschouwen (Matteus 5:17). Zelfs het kleinste gebod behoren de door Hem verlosten te doen (Matteus 5:19). Je kunt de gehoorzaamheid van de door Hem verlosten aan de Tora toch niet als wettisch afdoen, wanneer zij dat doen in de wetenschap dat zij door Messias Yeshua verlost zijn? Nogmaals, dank aan de EO Visie voor een verhelderend artikel.