Beth Yeshua door de belasting erkend als ANBI

Beth Yeshua erkend als ANBI
zie Zoekdienst Belasting. Laat “Vestigingsplaats” leeg.
Type onder “Instelling”:
voor Beth Yeshua en Stg. Beth Yeshua Nederland: Yeshua
voor Stg. Alefbet: Alefbet
voor Stg. Beit HaMidrash: Beit.

Vanaf 1 januari 2008
De Belastingdienst heeft Beth Yeshua erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook de Stg. Beth Yeshua Nederland met het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds, het maandblad Melach HaArets, de Stg. Alefbet met HaOr Boekencentrum en HaOr Judaica en de Stg. Beit HaMidrash met onze Bijbelschool Lamdeni en de jaarlijkse conferentiedagen van Shofar HaMashiach zijn als ANBI erkend. Deze erkenningen zijn ingegaan en gelden vanaf 1 januari 2008. De erkenning zelf is afgegeven op het einde van de maand januari van 2008, maar is met terugwerkende kracht uitgevaardigd. 

De fiscale voordelen voor een donateur
  1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en  schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Dat betekent dat giften voor 100% het doel bereiken dat u eraan geeft. Niets daarvan gaat naar de belasting.
  2. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur  giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dat waren ze reeds alle 16 jaren dat we bestaan. Maar vanaf 1 januari 2008 is er een nieuwe belastingwet gekomen die donateurs die giften overmaken, alleen het recht geven op belastingaftrek indien de ontvangende instelling als ANBI is erkend. Dit is het geval voor Beth Yeshua en haar steunstichtingen.

Vraag over teruggave
Bij vragen van mensen of ze, dat wat zij aan belasting achteraf terugkrijgen, aan hun gift kunnen toevoegen, is ons antwoord, dat dit zeker mogelijk is. De keuze om dit te doen is echter volledig aan hen.

Bestemming bereikt
De website van de belastingdienst met ANBI erkende instellingen vermeldt ons. zie Zoekdienst Belasting en type: Yeshua. We zijn verheugd u dit goede nieuws te kunnen meedelen. Niet alleen worden wij erkend als instelling die het algemeen nut beoogt, maar tevens worden uw giften niet voor een deel afgeroomd door de belasting. Al uw gaven komen aan op de door de donateurs gewenste bestemmingen.