Bijbels Hebreeuws (Peter Vreeken)

Bijbels Hebreeuws (Peter Vreeken)
De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld. Het boek wordt in vertaling door miljarden mensen gelezen en tot op de dag van vandaag zijn mensen bezig met een vertalen van de Bijbel in een vreemde taal. Om de Bijbel goed te kunnen vertalen is er een gedegen kennis van de grondtalen van de Bijbel noodzakelijk. De Bijbel heeft drie grondtalen: Het Hebreeuws (Tenach), het Aramees (Daniël, enkele hoofdstukken in Ezra en wat verzen elders) en het Grieks (Nieuwe Verbond). Als er geen goede kennis van de grondtaal is, is een goede vertaling maken onmogelijk. Een goede vertaling op zich is al een hele uitdaging, want iedere vertaling op zich is al een uitleg, een interpretatie van datgene wat in de grondtekst staat. Sommige woorden hebben wel 7 betekenissen, wat is dan de meest juiste vertaling en zijn daarmee die andere 6 betekenissen fout. 
Tijdens de cursus zal duidelijk worden dat er heel veel parels in de tekst schuilgaan, die simpelweg niet overgezet kunnen worden in een vertaling, maar wel in een uitgebreidere uitleg of een preek. Een vertaler kan er voor kiezen op een hele nauwgezette woordvoorwoord vertaling te gaan maken, die helemaal niet gemakkelijk te lezen is. Een tweede vertaler kan er voor kiezen om een heel begrijpelijke vertaling te maken in het moderne Nederlandse taalgebruik. Deze zal in veel gevallen de grondtekst onrecht aandoen. 
Het Hebreeuws is een Semitische taal (waartoe ook bijvoorbeeld het Arabisch, het Spijkerschrift en het Aramees behoren). Deze kent geheel andere systemen en patronen dan de ons vertrouwde Europese talen, die wortelen in het Grieks en /of het Latijn. Ook de manier van denken en redeneren is heel anders, dan wij in het westen gewend zijn. Zo direct het Nederlands kan zijn, zo indirect en onbeslist kan het Hebreeuws iets duidelijk maken. Het beeldende taalgebruik, het ruimer inzicht denken, het ervaren dat er een overkoepelende Macht staat achter elke letter, elke punt, elk woord, elke uitdrukking, elke tekst en elke wat dan ook. Hebreeuws heeft direct te maken met Adonai, Tenach, Joden, Jeruzalem en Erets Jisrael. 
De taal is bijna dood (niet meer gesproken) geweest, toen het Joodse volk over de wereld verstrooid was. Maar vanaf eind 19e eeuw is de taal nieuw leven ingeblazen. Met als gevolg dat de duizend jaar oude taal weer te horen is in Israël. Het moderne Hebreeuws (het Ivriet) is een levende taal met nieuwe uitdrukkingen en bijgeslepen grammaticaregels (zoals elke taal veranderingen ondergaat). In de Bijbel komen we geen woorden tegen als horloge, internet, trein enzovoort, verder is het oude werkwoordsysteem grotendeels vervangen door een nieuw systeem. Met kennis van Bijbels Hebreeuws is het eenvoudig om het Ivriet te leren, andersom ook. 
In deze cursus beperken we ons tot de oude taal, het bijbelse Hebreeuws, zoals die staat in de Tenach: Tora (Mozes), Nevi`iem (Profeten) en Ketoewiem (Geschriften). In de eerste les leert u de medeklinkers en de klinkers. Daarna gaan we verder met de analyse van zelfstandige naamwoorden en regelmatige werkwoorden. Het doel van de cursus is, dat u zelfstandig met gebruik van allerlei hulpmiddelen op een verantwoorde manier eenvoudige teksten kunt vertalen en begrijpen. 

Studieboeken
1) Een Hebreeuwse Bijbel (Choemasj is ook goed)
2) Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws met oefenboek. A.J.C. Verheij, Delft 2002 of later, ISBN 9051668791
3) Woordenboek Bijbels Hebreeuws (Geen woordenboek Ivriet !)

Studiebelasting
Voor de cursus is geen voorkennis vereist. De studiebelasting is vrij hoog: naast het huiswerk (1 avond per week gemiddeld), dient u elke dag een kwartier bezig te zijn met Hebreeuws lezen om tot goed resultaat te komen.

Examen
U wordt gevraagd een hoofdstuk uit de Tora te vertalen en uw vertaalkeuze toe te lichten op het mondelinge 1 op 1 examen. Tijdens het examen is het gebruik van aantekeningen toegestaan. 

Kosten
De cursus kost € 125,-. Voor leden (zorgdragers) van Beth Yeshua is dit € 88,-. 

Lesdata (let op: locatie is in Papendrecht)
De cursus wordt gegeven op 8 zondagmiddagen, van 14.00-17.00 uur, op
25 okt., 29 nov., 27 dec., 31 jan., 21 feb., 28 mrt., 25 apr. en 23 mei.

Terug naar algemeen overzicht