Bijdragen

Alle praktische taken, zoals die van teamleiders, huisgroepsleiders en bestuursleden van de gemeenten en haar steunstichtingen, worden uitgevoerd door vrijwilligers, die dit doen vanuit hun betrokkenheid en enthousiasme, en daarbij vrijwillig hebben afgezien van een vrijwilligersvergoeding. Wel komen door hen gemaakte kosten eventueel in aanmerking voor vergoeding.

Daar waar vrijwillig is afgezien van een vrijwilligersvergoeding bestaat de mogelijkheid deze aan te merken als een (fiscaal aftrekbare) gift voor zover de vrijwilligersvergoeding niet meer dan € 150,- per maand en tevens niet meer dan € 1.500,- per jaar bedraagt.

De gemeente heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Elk van de drie steunstichtingen heeft een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De gemeentelijke activiteiten staan onder eindverantwoordelijkheid van de voorzitter van het dagelijks bestuur die voor deze werkzaamheden een bijdrage in verband met gemaakte koste ontvangt.