Beth Yeshua werd opgericht door Lion en Elze Erwteman tijdens het Loofhuttenfeest van 1991, op 28 september

Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland.

De term “Messiaanse gemeente” is een onjuiste benaming, om twee redenen: 1. Messiaans is alles wat te maken heeft met de tijd wanneer de Messias Zijn Koninkrijk vestigt in Jeruzalem; en 2. alle Joodse synagogen en religieuze stromingen die de Messias verwachten, zijn Messiaans. De correcte benaming is: Messiasbelijdend, omdat Messiasbelijdende Joden de naam van de Messias belijden, zijnde Yeshua.

Beth Yeshua is inmiddels 26 jaar oud. Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en werd geboren in Eindhoven in 1949. Lion en zijn vrouw Elze zijn afgestudeerd in de biologie. Na de voltooiing van een tweede doctoraalstudie, in theologie, Talmoed en Tora in Amerika – waar Lion Erwteman officieel is ingezegend door handoplegging van rabbijnen -, hebben Lion en Elze Erwteman de gemeente opgericht in Amsterdam. Zij leiden de gemeente met diverse teams.

De gemeente heeft openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale en diakonale zorg.

Beth Yeshua werkt samen en is nauw verbonden met een grote geestelijke organisatie in Amerika en met leiders van gemeenten in Nederland en met Joodse Messiasbelijdende gemeenten in Israël, met name de gemeente Netivyah (Roeh Israel), onder leiding van Joseph Shulam en Yuda Bachana (schoonzoon van Lion en Elze Erwteman).

Adres gebouw:
Veluwelaan 20 (hoek Betuwelaan), 1079 RA  Amsterdam
aan de rand van Amsterdam. U hoeft de stad niet in om ons te bereiken!

Secretariaat Beth Yeshua:

E-mail: info@beth-yeshua.nl
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30-17.00 uur)
Postadres: Postbus 35, 3990 DA Houten

ROUTE voor auto en trein
Al onze diensten staan open voor leden en niet-leden (Joods en niet-Joods).
Diensten op elke Sjabbat, aanvang: 11.30 uur
Voertaal (naast liederen en gebeden in Hebreeuws): Nederlands, met vertaling naar Engels

Feesten en herdenkingen (naast de wekelijkse Sjabbatdiensten) in 2018 (5778):

Geen tijdstip vermeld: geen dienst. Het evenement wordt dan alleen genoemd.
17 januari: Rosj Chodesj Sjewat
27 januari: Bevrijding kamp Auschwitz-Birkenau, 1945
31 januari: Toe Bisjwat (Nieuwjaarsfeest van de bomen)
16 februari: Rosj Chodesj Adar
25 februari: Februaristaking, 1941
28 februari: Vastendag van Ester (zie Ester 4:15-17)
1 maart: Poeriem
17 maart: Rosj Chodesj Niesan
30 maart: Erev Pesach (chametsverbod vanaf 10.41 uur)
31 maart: GEEN DIENST
2 april: Dienst ter herdenking opstanding van Yeshua, de Messias, om 10.30 uur; tweede dag Omertelling
5 april: Dienst zevende dag Pesach, om 19.00 uur (zie 6 april)
6 april: Zevende dag Pesach, dienst op 5 april om 19.00 uur
11 april: Bevrijding kamp Buchenwald, 1945
12 april: Bevrijding kamp Westerbork, 1945; Jom HaSjoa
15 april: Bevrijding kamp Bergen-Belsen, 1945
16 april: Rosj Chodesj Iyar
18 april: Jom HaZikaron (Herdenking slachtoffers Israël sinds 1948)
19 april: Jom HaAtsmaoet (Onafhankelijkheidsdag Israël)
24 april: Herdenking Armeense genocide, 1915
29 april: Bevrijding kamp Dachau, 1945
30 april: Bevrijding kamp Ravensbrück, 1945
3 mei: Lag BaOmer (33ste dag van de Omertelling)
13 mei: Jom Jeroesjalajiem (Eenwording van Jeruzalem sinds juni 1967)
15 mei: Rosj Chodesj Siewan
20 mei: Sjawoeot (Wekenfeest), om 19.00 uur.
12 juni: Verjaardag Anne Frank (1929)
14 juni: Rosj Chodesj Tammoez
13 juli: Rosj Chodesj Av
22 juli: Tisja B’Av (Vasten van 9 Av, verschoven vanwege Sjabbat)
2 augustus: Herdenking Holocaust Roma-Zigeuners
11 augustus: Rosj Chodesj Elloel
15 augustus: Herdenking Holocaust Nederlands-Indië
10 september: Rosj HaSjana 5779 (Jom Teroea, Rosj Chodesj Tisjri, Nieuwjaar), om 11.30 uur