Adres gebouw:
Veluwelaan 20 (hoek Betuwelaan), 1079 RA  Amsterdam
Aan de rand van Amsterdam. U hoeft de stad niet in om ons te bereiken!
ROUTE voor auto en trein

Secretariaat Beth Yeshua:
E-mail: info@beth-yeshua.nl
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30-17.00 uur)
Postadres: Postbus 35, 3990 DA Houten

Diensten op elke Sjabbat, aanvang: 11.30 uur

Onze diensten zijn open voor leden en niet-leden, Joden en niet-Joden.
Voertaal (naast liederen en gebeden in Hebreeuws): Nederlands, met vertaling naar Engels

Feesten en herdenkingen in 2018-2019 (5778-5779):

Geen tijdstip vermeld: geen dienst. Het evenement wordt dan alleen genoemd.
2018
1 september: GEEN DIENST
9 september: Rosj HaSjana 5779 (met zonsondergang)
10 september: Rosj HaSjana 5779 (Jom Teroea, Rosj Chodesj Tisjri, Nieuwjaar), om 11.30 uur
12 september: Vasten van Gedalja
18 september: Kol Nidree (erev Jom Kippoer, Grote Verzoendag), om 19.20 uur precies (witte kleding, geen leer, geen sieraden, geen make-up en/of parfums)
19 september: Jom Kippoer, om 18.55 uur precies (witte kleding, geen leer, geen sieraden, geen make-up en/of parfums)
23 september: Soekot (Loofhuttenfeest), om 19.15 uur
24 september: Soekot
1 oktober: Sjminie Atserret (laatste dag Soekot), om 19.00 uur (gecombineerd met Simchat Tora)
2 oktober: Simchat Tora (Vreugde vanwege de Wet)
10 oktober: Rosj Chodesj Chesjwan
9 november: Rosj Chodesj Kislev
9 november: Herdenking Kristallnacht, 1938
2 december: Chanoeka (Herinwijding van de Tempel)
8 december: (na reguliere Sjabbatdienst) Chanoeka 7e licht, om 17.30 uur
9 december: Rosj Chodesj Tewet
18 december: Vasten van 10 Tewet

2019
7 januari: Rosj Chodesj Sjewat
21 januari: Toe Bisjwat (Nieuwjaarsfeest van de bomen)
27 januari: Bevrijding kamp Auschwitz-Birkenau, 1945
6 februari: Rosj Chodesj Adar
25 februari: Februaristaking, 1941
8 maart: Rosj Chodesj Adar
20 maart: Vastendag van Ester (zie Ester 4:15-17)
20 maart: Poeriem Shpil, om 19.00 uur
21 maart: Poeriem
6 april: Rosj Chodesj Niesan
11 april: Bevrijding kamp Buchenwald, 1945
12 april: Bevrijding kamp Westerbork, 1945
15 april: Bevrijding kamp Bergen-Belsen, 1945
19 april: Erev Pesach (chametsverbod vanaf 11.00 uur)
20 april: GEEN DIENST
22 april: Dienst ter herdenking opstanding van Yeshua, de Messias, om 10.30 uur
tevens tweede dag Omertelling
24 april: Herdenking Armeense genocide, 1915
25 april: Dienst zevende dag Pesach, om 19.00 uur
26 april: Zevende dag Pesach
29 april: Bevrijding kamp Dachau, 1945
30 april: Bevrijding kamp Ravensbrück, 1945
1 mei: Herdenkingen Jom HaSjoa) ’s avonds, zie www.nik.nl)
2 mei: Jom HaSjoa
6 mei: Rosj Chodesj Iyar
8 mei: Jom HaZikaron (Herdenking slachtoffers Israël sinds 1948)
9 mei: Jom HaAtsmaoet (Onafhankelijkheidsdag Israël, 71 jaar)
23 mei: Lag BaOmer (33ste dag van de Omertelling)
2 juni: Jom Jeroesjalajiem (Eenwording van Jeruzalem, 52 jaar sinds juni 1967)
4 juni: Rosj Chodesj Siewan
9 juni: Sjawoeot (Wekenfeest), om 19.00 uur
12 juni: Verjaardag Anne Frank (1929)
4 juli: Rosj Chodesj Tammoez
21 juli: Vasten van 17 Tammoez
2 augustus: Rosj Chodesj Av
2 augustus: Herdenking Holocaust Romani Zigeuners
11 augustus: Tisja B’Av (Vasten van 9 Av, verschoven vanwege Sjabbat)
15 augustus: Herdenking Holocaust Nederlands-Indië
1 september: Rosj Chodesj Elloel
30 september: Rosj HaSjana 5780 (Jom Teroea, Rosj Chodesj Tisjri, Nieuwjaar), om 11.30 uur

Beth Yeshua werd opgericht door Lion en Elze Erwteman tijdens het Loofhuttenfeest van 1991, op 28 september

Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland.
De term “Messiaanse gemeente” is een onjuiste benaming, om twee redenen: 1. Messiaans is alles wat te maken heeft met de tijd wanneer de Messias Zijn Koninkrijk vestigt in Jeruzalem; en 2. alle Joodse synagogen en religieuze stromingen die de Messias verwachten, zijn Messiaans. De correcte benaming is: Messiasbelijdend, omdat Messiasbelijdende Joden de naam van de Messias belijden, zijnde Yeshua.

Beth Yeshua is inmiddels 26 jaar oud. Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en werd geboren in Eindhoven in 1949. Lion en zijn vrouw Elze zijn afgestudeerd in de biologie. Na de voltooiing van een tweede doctoraalstudie, in theologie, Talmoed en Tora in Amerika – waar Lion Erwteman officieel is ingezegend door smiecha, handoplegging van rabbijnen -, hebben Lion en Elze Erwteman de gemeente opgericht in Amsterdam. Zij leiden de gemeente met diverse teams.
De gemeente heeft openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale en diakonale zorg.

Beth Yeshua werkt samen en is nauw verbonden met een grote geestelijke organisatie in Amerika en met leiders van gemeenten in Nederland en met Joodse Messiasbelijdende gemeenten in Israël, met name de gemeente Netivyah (Roeh Israel), onder leiding van Joseph Shulam en Yuda Bachana (schoonzoon van Lion en Elze Erwteman).