Category Archives: ANBI

  • Kerkgenootschap Beth Yeshua, uitgebreidere beschrijving

    Kerkgenootschap Beth Yeshua, waaronder de Joodse Messiasbelijdende gemeente; met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Contactgegevens: Beth Yeshua, Joodse Messiasbelijdende Gemeente Veluwelaan 20, 1079 RA Amsterdam Telefoon: 020-8906950 (di. en do., 9.30 – 17.00 uur) E-mail: info@beth-yeshua.nl https://www.beth-yeshua.nl Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante Continue Reading

  • ANBI

    ANBI erkend De gemeente Beth Yeshua is sinds 2008 erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook onze drie steunstichtingen zijn ANBI erkend. Dit heeft onder meer tot gevolg voor donateurs, dat giften volledig aftrekbaar zijn. De vermelding van onze gemeente en haar stichtingen – die ieder een deel van de activiteiten en Continue Reading