Category Archives: Donaties

Donaties

  • JNEF – Eerstelingen-Projecten

      Uitgekozen geliefden Daadwerkelijke ontferming Paulus geeft de opdracht aan de volgelingen van Yeshua om ontferming te tonen aan anderen. Hij doet dat onder meer in Kolossenzen 3:12, “Bekleed je als mensen die door de Eeuwige uitgekozen heiligen en geliefden zijn, met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” Het is hartverwarmend de volgelingen van Continue Reading

  • Donaties (ANBI erkend)

    Voor de gemeente Beth Yeshua en al haar afdelingen Bankrekening: 521 650 054 (vanuit het buitenland: IBAN: NL44ABNA0521650054, BIC of Swift code: ABNANL2A). Ten name van: Beth Yeshua, te Ten Boer (het financiële postadres van Beth Yeshua is: Ten Boer). Beth Yeshua is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder dossiernummer: 34344037. Groeiend aantal vrienden Continue Reading

  • Beth Yeshua door de belasting erkend als ANBI

    Beth Yeshua erkend als ANBI zie Zoekdienst Belasting. Laat “Vestigingsplaats” leeg. Type onder “Instelling”: voor Beth Yeshua en Stg. Beth Yeshua Nederland: Yeshua voor Stg. Alefbet: Alefbet voor Stg. Beit HaMidrash: Beit. Vanaf 1 januari 2008 De Belastingdienst heeft Beth Yeshua erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook de Stg. Beth Yeshua Nederland met Continue Reading