Category Archives: NIEUWE CATEGORIEEN

 • Kerkgenootschap Beth Yeshua, uitgebreidere beschrijving

  Kerkgenootschap Beth Yeshua, waaronder de Joodse Messiasbelijdende gemeente; met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale zorg, diakonale zorg. Een Overzicht van Baten en Lasten 2016 en 2017 vindt u hier

 • Stichting Beth Yeshua Nederland, uitgebreidere beschrijving

  Stichting Beth Yeshua Nederland, waaronder: magazine Melach HaArets en JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds); met RSIN 806006602. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): financiële ondersteuning van goede doelen in Israël en Nederland; tweemaandelijks magazine Melach HaArets (kostprijs: de abonnementsprijs is niet kostendekkend. De jaarlijkse giften maken het mogelijk het blad toe te zenden aan abonnees in Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Continue Reading

 • Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving

  Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach – elk voor- en najaar – en Educatief Centrum Lamdeni; met RSIN 806628510. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): Educatief Centrum Lamdeni met jaarlijks nieuwe cursussen (tegen kostprijs: huur, materialen, gastsprekers vanuit buitenland); studenten betalen sterk gereduceerd tarief; tevens: Shofar HaMashiach met twee keer per jaar een studiedag voor geïnteresseerden uit Continue Reading

 • Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving

  Stichting Alefbet, waaronder: online Boekwinkel HaOr; met RSIN 810645464. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): CD dienst: verspreiding geluidsopnamen studies en diensten. HaOr online boekhandel: kostprijs, onderneming vanuit huis, boekenverkoop zonder winstmarge (tegen kostprijs, vermeerderd met kosten voor verpakking, porto. Voornamelijk zijn dat boeken die regulier niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn en in kleine oplagen worden Continue Reading

 • Privacyverklaring

  Privacybeleid Beth Yeshua en steunstichtingen, te weten: Stichting Beth Yeshua Nederland, Stichting BeitHaMidrash en Stichting Alefbet Beth Yeshua en steunstichtingen achten uw privacy noodzakelijk en van belang. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten Continue Reading

 • 1050 Geboden in het Nieuwe Testament

  1,050 New Testament Commands There are 1,050 commands in the New Testament for Christians to obey. Due to repetitions we can classify them under 69 headings. They cover every phase of man’s life in his relationship to God and his fellowmen, now and hereafter. If obeyed, they will bring rich rewards here and forever; if Continue Reading

 • Flyer Shofar 2018 april

  Klik op de afbeelding voor vergroting             .

 • Besnijdenis: bekrachtiging van beloften, deel 2

  In deel 1 werd de instelling van het besnijdenisverbond besproken, de praktische uitvoering en de relatie tot Pesach vieren. In dit tweede deel onderzoeken we hoe de apostelen omgaan met nieuwe gelovigen uit de heidenen en met gelovigen uit De Besnijdenis, ten aanzien van Torageboden en besnijden. En welke verbinding er is met de Heilige Continue Reading

 • Besnijdenis: bekrachtiging van beloften, deel 1

  Inleiding In dit artikel bespreken we de besnijdenis, een onderwerp dat allerlei vragen en emoties kan oproepen. Besnijden is een Toragebod. In de Talmoed wordt erover gediscussieerd en Paulus schrijft er over vanwege misvattingen. In onze maatschappij kan het ter sprake komen in de context van godsdienstvrijheid en lichamelijke onaantastbaarheid. Ook in Beth Yeshua, onze Continue Reading

 • Over Beth Yeshua

  Over Beth Yeshua Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland. De term “Messiaanse gemeente” en “Messiaanse beweging” is een onjuiste benaming Twee redenen hiervoor: 1. Messiaans is alles wat te maken heeft Continue Reading