Category Archives: NIEUWE CATEGORIEEN

 • FAQ (vaak gestelde vragen)

  FAQ (vaak gestelde vragen) Besnijdenis V: Is besnijdenis verplicht in Beth Yeshua? A: Nee, besnijdenis is bij ons beslist niet verplicht. Nooit geweest. Iedereen beslist zelf welke geboden hij, of – in allerlei andere bijbelse voorschriften – zij wil en kan en zou moeten houden. V: Staat er in jullie statuten niet dat een man besneden Continue Reading

 • Messias Yeshua onderwijst Tenach en Joodse halacha, 11: Onze Vader

  Het Onze Vader Introductie Er valt niet aan te twijfelen dat gebed een cruciaal onderdeel was van het leven van Yeshua. Hij heeft de hele nacht gebeden alvorens Hij zijn twaalf apostelen koos (Lukas 6:12-13). Bij vele gelegenheden vinden we Yeshua spontaan gebeden bidden vanuit zijn hart. Hij dankte ook voor en na het eten, Continue Reading

 • Baten/Lasten Stg BeitHamidrash

 • Stg BeitHamidrash

  Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach en Bijbelschool Lamdeni; met RSIN 806628510. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): Bijbelschool Lamdeni met jaarlijks nieuwe cursussen (tegen kostprijs: huur, materialen, gastsprekers vanuit buitenland); tevens: Shofar HaMashiach met twee keer per jaar een studiedag voor geïnteresseerden uit het land (tegen of onder kostprijs – huur gebouw, eten en drinken – Continue Reading

 • Stg Beth Yeshua Nederland

  Stichting Beth Yeshua Nederland, waaronder: magazine Melach HaArets en JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds); met RSIN 806006602. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): financiële ondersteuning van goede doelen in Israël en Nederland; tweemaandelijks magazine Melach HaArets (kostprijs: de abonnementsprijs is niet kostendekkend. De jaarlijkse giften maken het mogelijk het blad toe te zenden aan abonnees in Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Continue Reading

 • Baten/Lasten Stg Beth Yeshua Nederland

 • Baten/Lasten Stg Alefbet

 • Stg Alefbet

  Stichting Alefbet, waaronder: online Boekwinkel HaOr; met RSIN 810645464. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): CD dienst: verspreiding geluidsopnamen studies en diensten. HaOr online boekhandel: kostprijs, onderneming vanuit huis, boekenverkoop zonder winstmarge (tegen kostprijs, vermeerderd met kosten voor verpakking, porto. Voornamelijk zijn dat boeken die regulier niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn en in kleine oplagen worden Continue Reading

 • Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua

 • Kerkgenootschap Beth Yeshua

  Kerkgenootschap Beth Yeshua, waaronder de Joodse Messiasbelijdende gemeente; met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Algemeen nut beogend: openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale zorg, diakonale zorg. Een overzicht van baten en lasten: vindt u hier