Category Archives: NIEUWE CATEGORIEEN

 • 20 mei Guy Cohen in Beth Yeshua

  Guy Cohen spreekt op 20 mei in Beth Yeshua, Veluwelaan 20, Amsterdam Guy Cohen is een jonge, enthousiaste en visionaire leider van een Joodse Messiasbelijdende gemeente in de oude havenstad Acco. Samen met zijn vrouw Tali leidt hij een actieve gemeente in Israël. Op de Sjabbat van 20 mei spreekt Guy, een persoonlijke vriend van Lion Erwteman, Continue Reading

 • FAQ (vaak gestelde vragen)

  FAQ (vaak gestelde vragen) Besnijdenis V: Is besnijdenis verplicht in Beth Yeshua? A: Nee, besnijdenis is bij ons beslist niet verplicht. Nooit geweest. Iedereen beslist zelf welke geboden hij, of – in allerlei andere bijbelse voorschriften – zij wil en kan en zou moeten houden. V: Staat er in jullie statuten niet dat een man besneden Continue Reading

 • Waarom maakt het Christelijke Hemelvaart niet deel uit van de Joodse feestencyclus?

  Geachte rabbijn Erwteman, Ik heb een vraag waar ik eigenlijk nergens iets over vinden kan, namelijk: hoe past Hemelvaart in de Joodse feestencyclus? Is Hemelvaart ook een vervulling van een profetie in de Tenach of is Hemelvaart helemaal ‘nieuw’? Hoe moeten we dit feest zien binnen het geheel van de Joodse Bijbel? En zou Psalm Continue Reading

 • Kerkgenootschap Beth Yeshua

  Kerkgenootschap Beth Yeshua, waaronder de Joodse Messiasbelijdende gemeente; met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Algemeen nut beogend: openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale zorg, diakonale zorg. Een overzicht van baten en lasten: vindt u hier

 • Stg BeitHamidrash

  Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach en Bijbelschool Lamdeni; met RSIN 806628510. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): Bijbelschool Lamdeni met jaarlijks nieuwe cursussen (tegen kostprijs: huur, materialen, gastsprekers vanuit buitenland); tevens: Shofar HaMashiach met twee keer per jaar een studiedag voor geïnteresseerden uit het land (tegen of onder kostprijs – huur gebouw, eten en drinken – Continue Reading

 • Stg Alefbet

  Stichting Alefbet, waaronder: online Boekwinkel HaOr; met RSIN 810645464. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): CD dienst: verspreiding geluidsopnamen studies en diensten. HaOr online boekhandel: kostprijs, onderneming vanuit huis, boekenverkoop zonder winstmarge (tegen kostprijs, vermeerderd met kosten voor verpakking, porto. Voornamelijk zijn dat boeken die regulier niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn en in kleine oplagen worden Continue Reading

 • Stg Beth Yeshua Nederland

  Stichting Beth Yeshua Nederland, waaronder: magazine Melach HaArets en JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds); met RSIN 806006602. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): financiële ondersteuning van goede doelen in Israël en Nederland; tweemaandelijks magazine Melach HaArets (kostprijs: de abonnementsprijs is niet kostendekkend. De jaarlijkse giften maken het mogelijk het blad toe te zenden aan abonnees in Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Continue Reading

 • De dagen tellen tussen Pesach en Wekenfeest

  Tellen van de vijftig dagen tussen Pesach en Wekenfeest De Bijbel draagt gelovigen in de G’d van Israël op om de dagen tussen Pesach en Wekenfeest te tellen: “Jullie moeten tellen van de dag volgend op de feestelijke rustdag, van de dag dat jullie de Omer, bestemd voor de zijdelingse bewegingen, gebracht hebben; zeven volle Continue Reading

 • Toen Goed Nieuws Slecht Nieuws was, deel 1

    Inleiding Yeshua verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk der Hemelen terwijl hij rondtrok in Galilea. Hij genas de zieken. De massa’s volgden hem. Het goede nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. Het nieuws dat het Koninkrijk der Hemelen eindelijk een realiteit zou worden, stak harten in brand. Er waren er echter, voor Continue Reading

 • Flyer studiedag 26 maart 2017

  Klik op de afbeelding om de flyer te kunnen lezen