Category Archives: adressen en afdelingen

 • Stichters van Beth Yeshua, Joodse Messiasbelijdende gemeente te Amsterdam

  Beth Yeshua werd opgericht door Lion en Elze Erwteman tijdens het Loofhuttenfeest van 1991, op 28 september Wekelijkse diensten op Sjabbat en alle Joodse feesten Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland. Continue Reading

 • Stichters van Beth Yeshua

  Beth Yeshua werd opgericht door Lion en Elze Erwteman tijdens het Loofhuttenfeest van 1991, op 28 september Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland. De term “Messiaanse gemeente” is een onjuiste benaming, Continue Reading

 • Kerkgenootschap Beth Yeshua, uitgebreidere beschrijving

  Kerkgenootschap Beth Yeshua, waaronder de Joodse Messiasbelijdende gemeente; met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale zorg, diakonale zorg. Een Overzicht van Baten en Lasten 2016 en 2017 vindt u hier Related posts: Stichting Beth Yeshua Continue Reading

 • Stichting Beth Yeshua Nederland, uitgebreidere beschrijving

  Stichting Beth Yeshua Nederland, waaronder: magazine Melach HaArets en JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds); met RSIN 806006602. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): financiële ondersteuning van goede doelen in Israël en Nederland; tweemaandelijks magazine Melach HaArets (kostprijs: de abonnementsprijs is niet kostendekkend. De jaarlijkse giften maken het mogelijk het blad toe te zenden aan abonnees in Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Continue Reading

 • Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving

  Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach – elk voor- en najaar – en Educatief Centrum Lamdeni; met RSIN 806628510. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): Educatief Centrum Lamdeni met jaarlijks nieuwe cursussen (tegen kostprijs: huur, materialen, gastsprekers vanuit buitenland); studenten betalen sterk gereduceerd tarief; tevens: Shofar HaMashiach met twee keer per jaar een studiedag voor geïnteresseerden uit Continue Reading

 • Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving

  Stichting Alefbet, waaronder: online Boekwinkel HaOr; met RSIN 810645464. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): CD dienst: verspreiding geluidsopnamen studies en diensten. HaOr online boekhandel: kostprijs, onderneming vanuit huis, boekenverkoop zonder winstmarge (tegen kostprijs, vermeerderd met kosten voor verpakking, porto. Voornamelijk zijn dat boeken die regulier niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn en in kleine oplagen worden Continue Reading

 • Privacyverklaring

  Privacybeleid Beth Yeshua en steunstichtingen, te weten: Stichting Beth Yeshua Nederland, Stichting BeitHaMidrash en Stichting Alefbet Beth Yeshua en steunstichtingen achten uw privacy noodzakelijk en van belang. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten Continue Reading

 • Contact informatie van HaOr

  Contact informatie van HaOr Telefoon: 020 – 890 69 57 E-mail: haor@beth-yeshua.nl Related posts: Bookcentre HaOr HaOr Boeken- en muziekcentrum HaOr Book Centre HaOr Boeken- en muziekcentrum HaOr – Books and Music Centre HaOr Book Center and Judaica Het offersysteem van de Tempel en de executiepaal van Yeshua Gebed voor de Joodse slachtoffers van de Continue Reading

 • Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2016-2017

    Klik op de afbeelding om te vergroten     Related posts: Baten/Lasten Stg Alefbet 2016-2017 Baten/Lasten Stg Beth Yeshua Nederland 2016-2017 Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving ANBI Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving Shofar studiedag over Pesach 2016

 • Baten/Lasten Stg Beth Yeshua Nederland 2016-2017

    klik op de afbeelding om te vergroten     Related posts: Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet 2016-2017 Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet Stichting Beth Yeshua Nederland, uitgebreidere beschrijving (c) 1991-2011 Foundation Beth Yeshua Nederland Kerkgenootschap Beth Yeshua, uitgebreidere beschrijving Stichters van Beth Yeshua