Category Archives: ANBI

 • Kerkgenootschap Beth Yeshua, uitgebreidere beschrijving

  Kerkgenootschap Beth Yeshua, waaronder de Joodse Messiasbelijdende gemeente; met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale zorg, diakonale zorg. Een Overzicht van Baten en Lasten 2016 en 2017 vindt u hier Related posts: Stichting Beth Yeshua Continue Reading

 • Stichting Beth Yeshua Nederland, uitgebreidere beschrijving

  Stichting Beth Yeshua Nederland, waaronder: magazine Melach HaArets en JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds); met RSIN 806006602. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): financiële ondersteuning van goede doelen in Israël en Nederland; tweemaandelijks magazine Melach HaArets (kostprijs: de abonnementsprijs is niet kostendekkend. De jaarlijkse giften maken het mogelijk het blad toe te zenden aan abonnees in Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Continue Reading

 • Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving

  Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach – elk voor- en najaar – en Educatief Centrum Lamdeni; met RSIN 806628510. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): Educatief Centrum Lamdeni met jaarlijks nieuwe cursussen (tegen kostprijs: huur, materialen, gastsprekers vanuit buitenland); studenten betalen sterk gereduceerd tarief; tevens: Shofar HaMashiach met twee keer per jaar een studiedag voor geïnteresseerden uit Continue Reading

 • Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving

  Stichting Alefbet, waaronder: online Boekwinkel HaOr; met RSIN 810645464. Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): CD dienst: verspreiding geluidsopnamen studies en diensten. HaOr online boekhandel: kostprijs, onderneming vanuit huis, boekenverkoop zonder winstmarge (tegen kostprijs, vermeerderd met kosten voor verpakking, porto. Voornamelijk zijn dat boeken die regulier niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn en in kleine oplagen worden Continue Reading

 • Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2016-2017

    Klik op de afbeelding om te vergroten     Related posts: Baten/Lasten Stg Alefbet 2016-2017 Baten/Lasten Stg Beth Yeshua Nederland 2016-2017 Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving ANBI Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving Shofar studiedag over Pesach 2016

 • Baten/Lasten Stg Beth Yeshua Nederland 2016-2017

    klik op de afbeelding om te vergroten     Related posts: Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet 2016-2017 Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet Stichting Beth Yeshua Nederland, uitgebreidere beschrijving (c) 1991-2011 Foundation Beth Yeshua Nederland Kerkgenootschap Beth Yeshua, uitgebreidere beschrijving Stichters van Beth Yeshua

 • Baten/Lasten Stg Alefbet 2016-2017

  klik op de afbeelding om te vergroten     Related posts: Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2016-2017 Baten/Lasten Stg Beth Yeshua Nederland 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2016-2017 Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving ANBI Shofar studiedag over Pesach 2016

 • Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2016-2017

  klik op de afbeelding om te vergroten     Related posts: Baten/Lasten Stg Beth Yeshua Nederland 2016-2017 Baten/Lasten Stg Alefbet 2016-2017 Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2016-2017 Stichters van Beth Yeshua, Joodse Messiasbelijdende gemeente te Amsterdam Beth-Yeshua: een Joodse Messiasbelijdende Gemeente Baten/Lasten Stg Alefbet Stichters van Beth Yeshua Messias Yeshua onderwijst Tenach en Joodse Halacha 12: Recht Continue Reading

 • Projectgroepen

  Projectgroep 1: Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten aanvullend bij onvoldoende specifieke giften voor een bepaald project. Het bestuur kan uit deze projectgroep tevens projecten uit andere projectgroepen ondersteunen, die op een bepaald moment de meeste urgentie hebben, maar onvoldoende fondsen. De gemiddelde jaarlijkse geoormerkte ontvangsten en bestedingen zijn: € 9.000,-. Projectgroep 2: Voor hulp aan Joodse Messiasbelijdende Continue Reading

 • Bijdragen

  De gemeente heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit vijf leden. Elk van de drie steunstichtingen hebben een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Stichting BeitHamidrash heeft een stuurgroep, Shofar Hamashiach genaamd, die twee keer per jaar een eendagsconferentie organiseert, in het voorjaar en in het najaar. De gemeentelijke Continue Reading