Category Archives: ANBI

  • ANBI

    De gemeente Beth Yeshua is sinds 2008 erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook onze drie steunstichtingen zijn ANBI erkend. Dit heeft onder meer tot gevolg voor donateurs, dat giften volledig aftrekbaar zijn. De vermelding van onze gemeente en haar stichtingen – die ieder een deel van de activiteiten en de Continue Reading