Category Archives: Conferenties Shofar HaMashiach

 • Privacyverklaring

  Privacybeleid Beth Yeshua en steunstichtingen, te weten: Stichting Beth Yeshua Nederland, Stichting BeitHaMidrash en Stichting Alefbet Beth Yeshua en steunstichtingen achten uw privacy noodzakelijk en van belang. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten Continue Reading

 • Shofar HaMashiach op 22 september 2019 (kosten: geen!)

  Volg ’t zichtbare voetspoor van de Messias in Zijn onzichtbare Koninkrijk Kosten voor deze dag: geen. Met collecte om kosten te dekken. Registratie: klik hier Voor routebeschrijving en 3 minuten lopen vanaf station Houten: klik hier Mysterieus rijk Bijna alles van het Koninkrijk van de G’d van Israël is onzichtbaar. De Bijbel en de Talmoed Continue Reading

 • Flyer Shofar conferentie april 2019

  Klik op afbeelding om te vergroten Related posts: Flyer Shofar conferentie april 2018 Flyer Shofar conferentie maart 2017 Shofar HaMashiach organiseert een dag, op 7 april 2019 (geef je gratis op!) Soekot Conferentie op 21 september 2014 Gezellige studiedag rond Pesach was op 6 april 2014 Report of our conference on April 5 of 2009 Continue Reading

 • Shofar HaMashiach organiseert een dag, op 7 april 2019 (geef je gratis op!)

  klik op de afbeelding om te vergroten Gratis registratie: klik hier     Realistische hoop koesteren is een levenskunst. Leer de kunst van hoopvol leven op deze dag van studie en ervaring! Het uiterste Dramatische crisissituaties vragen van elk mens om vol te houden. Dat kan zijn in geval van levensbedreigende ziekte, van langdurige werkloosheid, Continue Reading

 • Kiezen, een levenskunst

  Valse harmonie De Bijbel hanteert een model voor het oplossen van ernstige conflicten dat volkomen haaks staat op wat velen gewend zijn. In de ‘wereld’ willen mensen nog wel eens zeggen waar het op staat. Maar in religieuze kringen wordt vaak het religieuze harmoniemodel gehanteerd: het sparen van de kool en de geit. Daarbij wordt Continue Reading

 • Laat los en je zult losgelaten worden

  Schuldgevoel is een gewaarwording  bij mensen die een geweten hebben Er zijn terechte schuldgevoelens, wanneer iemand een fout maakt, zich daar bewust van is en waar die persoon verantwoordelijkheid voor draagt en neemt, met het doel de schade die door de fout is ontstaan, te betalen. Dat kan materiële schade zijn, bijvoorbeeld door het breken Continue Reading

 • In de schuilplaats van de Allerhoogste

  Uittreksel uit magazine Melach HaArets  (titel Gewijd of Gewoon – Chanoeka, lichtfeest met een duister verleden) Schuilplaats Het reukofferaltaar geeft het beeld van de gebeden die in de hemelse Tempel terechtkomen, zie ook eerder in dit artikel onder de kop ‘Gebeden en lofprijzing komen binnen het voorhangsel’. En de dekkleden van de Tent van Samenkomst Continue Reading

 • Flyer Shofar conferentie april 2018

  Klik op de afbeelding voor vergroting             . Related posts: Flyer Shofar conferentie april 2019 Flyer Shofar conferentie maart 2017 Shofar HaMashiach organiseert een dag, op 7 april 2019 (geef je gratis op!) Soekot Conferentie op 21 september 2014 Gezellige studiedag rond Pesach was op 6 april 2014 Report of Continue Reading

 • Flyer Shofar conferentie maart 2017

  Klik op de afbeelding om de flyer te kunnen lezen                 Related posts: Flyer Shofar conferentie april 2019 Flyer Shofar conferentie april 2018 Soekot Conferentie op 21 september 2014 Poeriem op 10 maart Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2018-2019 Baten/Lasten Stg Alefbet 2018-2019 Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2018-2019 Baten/Lasten Stg Continue Reading

 • De Uittocht als begin van verlossing

  Een gezellige studiemiddag, zo horen we onze studiedagen beschreven worden. Kom op zondag 26 maart 2017 naar onze nieuwe studiedag, die deze keer in het teken staat van Pesach, het feest dat Yeshua (Jezus) heeft gevierd, evenals alle andere bijbelse feesten. Thema van deze dag is: De Uittocht als begin van verlossing. Klik op de afbeelding Continue Reading