Category Archives: Feestdagen

 • Sjawoeot, vervulling van diep verlangen

  Wekenfeest (Sjawoeot, Pinksteren) is de bekroning van het vertrouwen dat Adonai aan de geschapen mens (Adam) gaf, maar dat door ons zo wreed werd geschonden. Herstel Immers, Adonai had vanuit een chaos (De aarde was woest en leeg) de mensheid geschapen met het doel Hem te dienen en te gehoorzamen. Beantwoordden we niet aan dat Continue Reading

 • Rosj HaSjana nader belicht

  Rosj HaSjana begint zondagavond 9 september na zonsondergang. De maand Tisjri is de zevende maand van het joodse kalenderjaar. Ooit was het de eerste maand en daarom heet het eerste van de drie herfstfeesten dan ook: Israëlisch Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Maar sedert de uittocht uit Mitsrajiem, Egypte, is de maand Niesan de eerste maand van Continue Reading

 • Pesach: mysterie met haastige maaltijd

  Mysterieuze zaken Ongeveer 3500 jaar geleden heeft er iets mysterieus plaatsgevonden. Een volk vormt onderdeel van een grote wereldmacht uit die tijd en weet zich, zo lijkt het, daaruit te bevrijden. Een vluchtelingenstroom, zo ziet het er uit, komt op gang die er veertig jaar over doet om weer in eigen land terug te keren. Continue Reading

 • Chanoeka, lichtfeest met een duister verleden

  Chanoeka, lichtfeest met een duister verleden Licht geroepen Licht is een belangrijk gegeven in de Bijbel. Vanaf het begin hangt er een mystieke sfeer rond licht in de teksten. Alles in de wereld wordt geschapen door de Schepper. Al in het begin, op de tweede dag, wordt het uitspansel gemaakt, “G’d zei: Er moet een Continue Reading

 • Jom Kippoer, we zijn nog lang niet klaar met verzoenen

  De Sjabbat tussen Rosj HaSjana (Israëlisch Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wordt Sjabbat Sjoewa genoemd. Dit is vanwege het feit, dat de Haftaralezing begint met de woorden: “Sjoewa Jisrael!”, Keer terug, o Israël (lees Hosea 14). Iedereen behoort terug te keren, iedereen is afgedwaald. Er is niemand rechtvaardig, zodat hij of zij van deze Continue Reading

 • In de schuilplaats van de Allerhoogste

  Uittreksel uit magazine Melach HaArets  (titel Gewijd of Gewoon – Chanoeka, lichtfeest met een duister verleden) Schuilplaats Het reukofferaltaar geeft het beeld van de gebeden die in de hemelse Tempel terechtkomen, zie ook eerder in dit artikel onder de kop ‘Gebeden en lofprijzing komen binnen het voorhangsel’. En de dekkleden van de Tent van Samenkomst Continue Reading

 • De dagen tellen tussen Pesach en Wekenfeest

  Tellen van de vijftig dagen tussen Pesach en Wekenfeest De Bijbel draagt gelovigen in de G’d van Israël op om de dagen tussen Pesach en Wekenfeest te tellen: “Jullie moeten tellen van de dag volgend op de feestelijke rustdag, van de dag dat jullie de Omer, bestemd voor de zijdelingse bewegingen, gebracht hebben; zeven volle Continue Reading

 • Hoor, de stem van mijn geliefde in de Loofhut

  Hier aanmelden voor de Shofar bijeenkomst van 9 oktober 2016 Auto: navigeer naar: Kamillehof 33, Houten trein: zie hier voor de looproute vanaf treinstation Houten voor de Shofar bijeenkomst van 9 oktober 2016 Harmonie De Bijbel is een mystiek boek, althans het begin en het einde laten dat weten en het overige bedekt dat met praktische informatie. De mens Continue Reading

 • Hoor, de stem van mijn geliefde in de Loofhut

  Harmonie De Bijbel is een mystiek boek, althans het begin en het einde laten dat weten en het overige bedekt dat met praktische informatie. De mens heeft op de volmaakte plaats geleefd waar een mens kan leven: Eden. Dat park (in het Hebreeuws: Gan) is uniek geweest in ecologische waarde. Het heeft optimale levensomstandigheden gekend Continue Reading

 • Pesach is vernieuwing

  De eerste keer Pesach, in de eerste maand van de maanden van het jaar, is 3500 jaar geleden begonnen met wegvluchten. Het was een wegvluchten van een regiem dat vastbesloten was tot vernietiging. Israël was vergiftigd en verontreinigd in Egypte. Afgoden met hun beelden, mensen die ervoor bogen, de cultuur die ervan doordrenkt was op Continue Reading