Category Archives: Feestdagen

 • Pesach is vernieuwing

  De eerste keer Pesach, in de eerste maand van de maanden van het jaar, is 3500 jaar geleden begonnen met wegvluchten. Het was een wegvluchten van een regiem dat vastbesloten was tot vernietiging. Israël was vergiftigd en verontreinigd in Egypte. Afgoden met hun beelden, mensen die ervoor bogen, de cultuur die ervan doordrenkt was op Continue Reading

 • Chanoeka: bevrijdingsherdenking

  Regenboog De bijbelse maand Kislew is de maand, waarin het feest van Chanoeka altijd wordt gevierd. Het is ook de maand waarin de zondvloed voor het eerst stopte. Die was begonnen in de maand Chesjwan. In Kislew straalde toen een schitterende regenboog aan de droge hemel. Noach had toen al de ark verlaten en een Continue Reading

 • Israëls feesten: middelen tot bevrijding

  In een cyclus van vijf plus twee feesten heeft de G’d van Israël de zeven jaarlijkse stappen tot bevrijding van een mensenziel neergelegd. En omdat de Tora zowel over elk individu als over het hele volk Israël gaat is er ook sprake van de bevrijding van de volksziel van Israël. De twee latere feesten, Chanoeka Continue Reading

 • Geplant vanuit het hart

  Het Joodse feest Toe Bisjwat wordt op de vijftiende dag van de Hebreeuwse maand Sjevat gevierd. De viering is een bewijs van waardering voor het land Israël, de natuur en de schepping van G’d. Het feest staat bekend als het nieuwe jaar voor de bomen, omdat de rabbijnse autoriteiten hadden ingesteld dat op deze dag Continue Reading

 • Chanoeka, een groot wonder

  De maand december is de tijd waarin Chanoeka gevierd wordt. Hoe vaker je dit feest hebt gevierd, des te meer krijg je de kans de diepte ervan in te zien. Er is een feestkant aan met lichtjes en gezelligheid. En er is een treurkant aan, met beelden van oorlog, doden en strijd tot bevrijding. De feestkant Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig betekent onder meer Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Soekot, mysterieus feest Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig Continue Reading

 • Poeriem: G’d op afstand

  Bevrijding van dreigende vernietiging Poeriem is het bevrijdingsfeest, waarin Israël opnieuw juicht dat het de dood kon ontspringen. Deze nipte ontsnapping vond 2375 jaar geleden plaats. Koning Achasjverosj (Ahasveros), bekend in de geschiedenis als Xerxes I (Chsjarsja harisjon), kwam aan de macht op de dag dat Boeddha stierf, namelijk het jaar 486 voor de gangbare Continue Reading

 • Omer tellen tot Wekenfeest (Pinksteren)

  Uittocht Een bevolkingsgroep van uitgebuite en onderdrukte mensen verlaat een Noord-Afrikaans land in de veilige donkerte van de nacht. Ze wisselden de mensenwetten van het Noord-Afrikaanse land om voor de goddelijke wetten van de G’d van Israël. Geen zweepslagen meer, geen kindermoorden meer, geen opgelegde afgoderij meer. Geestelijke groei Israël vertrok uit haar Egyptische ballingschap Continue Reading

 • Pesach, feest van bevrijding

  Leermomenten in je leven Het bestaan van de mens op aarde is iets verbazingwekkends. Vanuit een zaadcel en eicel ontstaat een mens. Als het goed gaat wordt er een gezond mens geboren. Gaat het niet goed, dan wordt de vrucht afgedreven, of het kind wordt dood geboren, of het komt levend ter wereld met afwijkingen. Continue Reading