Category Archives: Feestdagen

 • Sjawoeot, vervulling van diep verlangen

  Wekenfeest (Sjawoeot, Pinksteren) is de bekroning van het vertrouwen dat Adonai aan de geschapen mens (Adam) gaf, maar dat door ons zo wreed werd geschonden. Herstel Immers, Adonai had vanuit een chaos (De aarde was woest en leeg) de mensheid geschapen met het doel Hem te dienen en te gehoorzamen. Beantwoordden we niet aan dat Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Soekot, mysterieus feest Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig Continue Reading

 • Poeriem: G’d op afstand

  Bevrijding van dreigende vernietiging Poeriem is het bevrijdingsfeest, waarin Israël opnieuw juicht dat het de dood kon ontspringen. Deze nipte ontsnapping vond 2375 jaar geleden plaats. Koning Achasjverosj (Ahasveros), bekend in de geschiedenis als Xerxes I (Chsjarsja harisjon), kwam aan de macht op de dag dat Boeddha stierf, namelijk het jaar 486 voor de gangbare Continue Reading

 • Omer tellen tot Wekenfeest (Pinksteren)

  Uittocht Een bevolkingsgroep van uitgebuite en onderdrukte mensen verlaat een Noord-Afrikaans land in de veilige donkerte van de nacht. Ze wisselden de mensenwetten van het Noord-Afrikaanse land om voor de goddelijke wetten van de G’d van Israël. Geen zweepslagen meer, geen kindermoorden meer, geen opgelegde afgoderij meer. Geestelijke groei Israël vertrok uit haar Egyptische ballingschap Continue Reading

 • Pesach, feest van bevrijding

  Leermomenten in je leven Het bestaan van de mens op aarde is iets verbazingwekkends. Vanuit een zaadcel en eicel ontstaat een mens. Als het goed gaat wordt er een gezond mens geboren. Gaat het niet goed, dan wordt de vrucht afgedreven, of het kind wordt dood geboren, of het komt levend ter wereld met afwijkingen. Continue Reading

 • Pesach is persoonlijk

  Pesach is bevrijding. Met Pesach praktiseren we G’ds bevrijdingsproces en maken dat zichtbaar. Het is het eerste van het Joodse zeven stappen-programma, dat de Bijbelse feesten ons bieden. Deze feesten zijn: – Pesach met de Omertelling tussen dit feest en het volgende; – Sjawoeot (Wekenfeest); – Rosj Hasjana (Feest van de Bazuinen) met de volgende 10 Ontzagwekkende Dagen; Continue Reading

 • Wekenfeest, grandioos feest

  Vijftig dagen na de Pesachbevrijding. Het Joodse volk staat in de woestijn bij de berg Sinaï. We hebben bevrijding en wonderen meegemaakt. In een stoomcursus hebben we geleerd om op de Eeuwige te vertrouwen. En Hem te respecteren en te gehoorzamen. Lichamelijk en geestelijk voorbereid op de ontvangst van een onvoorstelbaar kostbaar geschenk, dat letterlijk Continue Reading

 • Poeriem: G’d op afstand

  Bevrijding van dreigende vernietiging Poeriem is het bevrijdingsfeest, waarin Israël opnieuw juicht dat het de dood kon ontspringen. Deze nipte ontsnapping vond 2375 jaar geleden plaats. Koning Achasjverosj (Ahasveros), bekend in de geschiedenis als Xerxes I (Chsjarsja harisjon), kwam aan de macht op de dag dat Boeddha stierf, namelijk het jaar 486 voor de gangbare Continue Reading

 • De dagen tellen tussen Pesach en Wekenfeest.

  Tellen van de vijftig dagen tussen Pesach en Wekenfeest De Bijbel draagt gelovigen in de G’d van Israël op om de dagen tussen Pesach en Wekenfeest te tellen: “Jullie moeten tellen van de dag volgend op de feestelijke rustdag, van de dag dat jullie de Omer, bestemd voor de zijdelingse bewegingen, gebracht hebben; zeven volle Continue Reading

 • Pesach: maaltijd met haast.

  Mysterieuze zaken Ongeveer 3500 jaar geleden heeft er iets mysterieus plaatsgevonden. Een volk vormt onderdeel van een grote wereldmacht uit die tijd en weet zich, zo lijkt het, daaruit te bevrijden. Een vluchtelingenstroom, zo ziet het er uit, komt op gang die er veertig jaar over doet om weer in eigen land terug te keren. Continue Reading