Category Archives: Feestdagen

 • Geplant vanuit het hart

  Het Joodse feest Toe Bisjwat wordt op de vijftiende dag van de Hebreeuwse maand Sjevat gevierd. De viering is een bewijs van waardering voor het land Israël, de natuur en de schepping van G’d. Het feest staat bekend als het nieuwe jaar voor de bomen, omdat de rabbijnse autoriteiten hadden ingesteld dat op deze dag Continue Reading

 • Chanoeka, een groot wonder

  De maand december is de tijd waarin Chanoeka gevierd wordt. Hoe vaker je dit feest hebt gevierd, des te meer krijg je de kans de diepte ervan in te zien. Er is een feestkant aan met lichtjes en gezelligheid. En er is een treurkant aan, met beelden van oorlog, doden en strijd tot bevrijding. De feestkant Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig betekent onder meer Continue Reading

 • Rosj HaSjana nader belicht

  Rosj HaSjana begint woensdagavond 4 september om 19.30 uur De maand Tisjri is de zevende maand van het joodse kalenderjaar. Ooit was het de eerste maand en daarom heet het eerste van de drie herfstfeesten dan ook: Israëlisch Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Maar sedert de uittocht uit Mitsrajiem, Egypte, is de maand Niesan de eerste maand Continue Reading

 • Sjawoeot, vervulling van diep verlangen

  Wekenfeest (Sjawoeot, Pinksteren) is de bekroning van het vertrouwen dat Adonai aan de geschapen mens (Adam) gaf, maar dat door ons zo wreed werd geschonden. Herstel Immers, Adonai had vanuit een chaos (De aarde was woest en leeg) de mensheid geschapen met het doel Hem te dienen en te gehoorzamen. Beantwoordden we niet aan dat Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Soekot, mysterieus feest Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig Continue Reading

 • Poeriem: G’d op afstand

  Bevrijding van dreigende vernietiging Poeriem is het bevrijdingsfeest, waarin Israël opnieuw juicht dat het de dood kon ontspringen. Deze nipte ontsnapping vond 2375 jaar geleden plaats. Koning Achasjverosj (Ahasveros), bekend in de geschiedenis als Xerxes I (Chsjarsja harisjon), kwam aan de macht op de dag dat Boeddha stierf, namelijk het jaar 486 voor de gangbare Continue Reading

 • Omer tellen tot Wekenfeest (Pinksteren)

  Uittocht Een bevolkingsgroep van uitgebuite en onderdrukte mensen verlaat een Noord-Afrikaans land in de veilige donkerte van de nacht. Ze wisselden de mensenwetten van het Noord-Afrikaanse land om voor de goddelijke wetten van de G’d van Israël. Geen zweepslagen meer, geen kindermoorden meer, geen opgelegde afgoderij meer. Geestelijke groei Israël vertrok uit haar Egyptische ballingschap Continue Reading

 • Pesach, feest van bevrijding

  Leermomenten in je leven Het bestaan van de mens op aarde is iets verbazingwekkends. Vanuit een zaadcel en eicel ontstaat een mens. Als het goed gaat wordt er een gezond mens geboren. Gaat het niet goed, dan wordt de vrucht afgedreven, of het kind wordt dood geboren, of het komt levend ter wereld met afwijkingen. Continue Reading

 • Pesach is persoonlijk

  Pesach is bevrijding. Met Pesach praktiseren we G’ds bevrijdingsproces en maken dat zichtbaar. Het is het eerste van het Joodse zeven stappen-programma, dat de Bijbelse feesten ons bieden. Deze feesten zijn: – Pesach met de Omertelling tussen dit feest en het volgende; – Sjawoeot (Wekenfeest); – Rosj Hasjana (Feest van de Bazuinen) met de volgende 10 Ontzagwekkende Dagen; Continue Reading