Category Archives: Gedenkdagen

  • In de schuilplaats van de Allerhoogste

    Uittreksel uit magazine Melach HaArets  (titel Gewijd of Gewoon – Chanoeka, lichtfeest met een duister verleden) Schuilplaats Het reukofferaltaar geeft het beeld van de gebeden die in de hemelse Tempel terechtkomen, zie ook eerder in dit artikel onder de kop ‘Gebeden en lofprijzing komen binnen het voorhangsel’. En de dekkleden van de Tent van Samenkomst Continue Reading

  • Jom Kippoer – Grote Verzoendag

    Jom Kippoer – Grote Verzoendag door Lion S. Erwteman Vergeving vragen De Sjabbat tussen Rosj HaSjana en Jom Kippoer wordt Sjabbat Sjoewa genoemd. Dit is vanwege het feit, dat de Haftaralezing begint met de woorden: “Sjoewa Jisrael!”, Keer terug, o Israël (lees Hosea 14). Iedereen behoort terug te keren, iedereen is afgedwaald. Er is niemand Continue Reading