Category Archives: Het Joodse jaar

 • Chanoeka, een groot wonder

  De maand december is de tijd waarin Chanoeka gevierd wordt. Hoe vaker je dit feest hebt gevierd, des te meer krijg je de kans de diepte ervan in te zien. Er is een feestkant aan met lichtjes en gezelligheid. En er is een treurkant aan, met beelden van oorlog, doden en strijd tot bevrijding. De feestkant Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig betekent onder meer Continue Reading

 • Jom Kippoer, we zijn nog lang niet klaar met verzoenen

  De Sjabbat tussen Rosj HaSjana (Israëlisch Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wordt Sjabbat Sjoewa genoemd. Dit is vanwege het feit, dat de Haftaralezing begint met de woorden: “Sjoewa Jisrael!”, Keer terug, o Israël (lees Hosea 14). Iedereen behoort terug te keren, iedereen is afgedwaald. Er is niemand rechtvaardig, zodat hij of zij van deze Continue Reading

 • Rosj HaSjana nader belicht

  Rosj HaSjana begint woensdagavond 4 september om 19.30 uur De maand Tisjri is de zevende maand van het joodse kalenderjaar. Ooit was het de eerste maand en daarom heet het eerste van de drie herfstfeesten dan ook: Israëlisch Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Maar sedert de uittocht uit Mitsrajiem, Egypte, is de maand Niesan de eerste maand Continue Reading

 • Sjawoeot, vervulling van diep verlangen

  Wekenfeest (Sjawoeot, Pinksteren) is de bekroning van het vertrouwen dat Adonai aan de geschapen mens (Adam) gaf, maar dat door ons zo wreed werd geschonden. Herstel Immers, Adonai had vanuit een chaos (De aarde was woest en leeg) de mensheid geschapen met het doel Hem te dienen en te gehoorzamen. Beantwoordden we niet aan dat Continue Reading

 • Sjoftiem

  Tora: Deuteronomium 16:18-21:9 Haftara: Jesaja 51:12-52:12 De Eeuwige draagt op om een zuivere vorm van rechtspraak toe te passen, generatie op generatie. Een vorm van justitiële bemoeienis zonder enige vorm van voorkeur, fraude of omkoperij. Er moet sprake zijn van nauwkeurig onderzoek, expliciete waarheidsvinding, een gedegen en meervoudige getuigenverklaring en dit alles zonder vrije interpretatie Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Soekot, mysterieus feest Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig Continue Reading

 • Jom bet d’Sjawoe’ot masoreti

  Deze Sjabbat valt op de tweede dag van Sjawoe’ot, het Wekenfeest. In de Tora lezen we dat we zeven weken moeten tellen na Pesach. Het moment wordt aangeduid als “het moment dat de sikkel in het staande koren” geslagen wordt. Dat is het begin van de gersteoogst. Met het Wekenfeest wordt een begin gemaakt met Continue Reading

 • Chol HaMo’ed Soekot 3

  Als Ik dan Mijn handen wegneem, zul je zien wat achter Mij is, maar Mijn voorkomen kan niet gezien worden (Ex.33:23). De Eeuwige ging voor Mosje (Mozes) langs en riep uit: De Eeuwige is en blijft de Eeuwige, een almachtig Gd, barmhartig, genadig, lankmoedig, vol van liefde en waarheid, die liefde blijft betonen aan duizenden Continue Reading

 • Jom zain d’Pesach

  Wat Sjaoel (Paulus) in Filippenzen 1:6 zegt, is voor velen tot steun en bemoediging geweest: Ik ben er zeker van dat Hij die een goed werk in u begonnen is (Gd), het zal voltooien tegen de dag van Yeshua, de Messias, de dag van Zijn terugkomst. De Eeuwige maakt af wat Hij begonnen is. Maar Continue Reading