Category Archives: Het Joodse jaar

 • Geplant vanuit het hart

  Het Joodse feest Toe Bisjwat wordt op de vijftiende dag van de Hebreeuwse maand Sjevat gevierd. De viering is een bewijs van waardering voor het land Israël, de natuur en de schepping van G’d. Het feest staat bekend als het nieuwe jaar voor de bomen, omdat de rabbijnse autoriteiten hadden ingesteld dat op deze dag Continue Reading

 • Chanoeka, een groot wonder

  De maand december is de tijd waarin Chanoeka gevierd wordt. Hoe vaker je dit feest hebt gevierd, des te meer krijg je de kans de diepte ervan in te zien. Er is een feestkant aan met lichtjes en gezelligheid. En er is een treurkant aan, met beelden van oorlog, doden en strijd tot bevrijding. De feestkant Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig betekent onder meer Continue Reading

 • Rosj HaSjana nader belicht

  Rosj HaSjana begint woensdagavond 4 september om 19.30 uur De maand Tisjri is de zevende maand van het joodse kalenderjaar. Ooit was het de eerste maand en daarom heet het eerste van de drie herfstfeesten dan ook: Israëlisch Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Maar sedert de uittocht uit Mitsrajiem, Egypte, is de maand Niesan de eerste maand Continue Reading

 • Sjawoeot, vervulling van diep verlangen

  Wekenfeest (Sjawoeot, Pinksteren) is de bekroning van het vertrouwen dat Adonai aan de geschapen mens (Adam) gaf, maar dat door ons zo wreed werd geschonden. Herstel Immers, Adonai had vanuit een chaos (De aarde was woest en leeg) de mensheid geschapen met het doel Hem te dienen en te gehoorzamen. Beantwoordden we niet aan dat Continue Reading

 • Sjoftiem

  Tora: Deuteronomium 16:18-21:9 Haftara: Jesaja 51:12-52:12 De Eeuwige draagt op om een zuivere vorm van rechtspraak toe te passen, generatie op generatie. Een vorm van justitiële bemoeienis zonder enige vorm van voorkeur, fraude of omkoperij. Er moet sprake zijn van nauwkeurig onderzoek, expliciete waarheidsvinding, een gedegen en meervoudige getuigenverklaring en dit alles zonder vrije interpretatie Continue Reading

 • Loofhuttenfeest, nu iets van straks

  Soekot, mysterieus feest Van de zeven bijbelse feesten is Soekot, het Loofhuttenfeest, het meest mysterieuze. De feesten helpen ons een beeld te krijgen van onszelf. En ze geven de momenten weer in de tijd, waarop de Eeuwige zegt meer dan ooit bereikbaar te zijn, naast elke week op de heilige dag van de Sjabbat. Heilig Continue Reading

 • Jom bet d’Sjawoe’ot masoreti

  Deze Sjabbat valt op de tweede dag van Sjawoe’ot, het Wekenfeest. In de Tora lezen we dat we zeven weken moeten tellen na Pesach. Het moment wordt aangeduid als “het moment dat de sikkel in het staande koren” geslagen wordt. Dat is het begin van de gersteoogst. Met het Wekenfeest wordt een begin gemaakt met Continue Reading

 • Jom zain d’Pesach

  Wat Sjaoel (Paulus) in Filippenzen 1:6 zegt, is voor velen tot steun en bemoediging geweest: Ik ben er zeker van dat Hij die een goed werk in u begonnen is (Gd), het zal voltooien tegen de dag van Yeshua, de Messias, de dag van Zijn terugkomst. De Eeuwige maakt af wat Hij begonnen is. Maar Continue Reading

 • Jom alef d’Soekot

  Het laatste feest van de zeven hoofdfeesten is aangebroken, het Loofhuttenfeest. De reden: Opdat jullie nageslacht zal weten dat Ik de kinderen van Israël in hutten heb laten wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Eeuwige, jullie Gd (Lev.23:43). Wat met Pesach (Joodse Paasfeest) begint als de herinnering aan de Continue Reading