Category Archives: Parsjiot: wekelijkse Torastudies

 • 20 mei Guy Cohen in Beth Yeshua

  Guy Cohen spreekt op 20 mei in Beth Yeshua, Veluwelaan 20, Amsterdam Guy Cohen is een jonge, enthousiaste en visionaire leider van een Joodse Messiasbelijdende gemeente in de oude havenstad Acco. Samen met zijn vrouw Tali leidt hij een actieve gemeente in Israël. Op de Sjabbat van 20 mei spreekt Guy, een persoonlijke vriend van Lion Erwteman, Continue Reading

 • Hier aanmelden voor downloads

  Hier kun je je aanmelden voor downloads van de studies en derasjot (preken) van Beth Yeshua

 • Choekat

  De Eeuwige bevestigt zijn relatie met Mosjee door de aarde zich te laten openen, waardoor Korach met zijn medestanders sterven. G’d bevestigt zijn relatie met Aharon, door de staf van Aharon te laten bloeien. De staf van Aharon bloeit en geeft vrucht: amandelen. Het Hebreeuwse woord voor amandelen is verwant aan het Hebreeuwse werkwoord voor Continue Reading

 • Sjoftiem

  Tora: Deuteronomium 16:18-21:9 Haftara: Jesaja 51:12-52:12 De Eeuwige draagt op om een zuivere vorm van rechtspraak toe te passen, generatie op generatie. Een vorm van justitiële bemoeienis zonder enige vorm van voorkeur, fraude of omkoperij. Er moet sprake zijn van nauwkeurig onderzoek, expliciete waarheidsvinding, een gedegen en meervoudige getuigenverklaring en dit alles zonder vrije interpretatie Continue Reading

 • Jom bet d’Sjawoe’ot masoreti

  Deze Sjabbat valt op de tweede dag van Sjawoe’ot, het Wekenfeest. In de Tora lezen we dat we zeven weken moeten tellen na Pesach. Het moment wordt aangeduid als “het moment dat de sikkel in het staande koren” geslagen wordt. Dat is het begin van de gersteoogst. Met het Wekenfeest wordt een begin gemaakt met Continue Reading

 • Jom zain d’Pesach

  Wat Sjaoel (Paulus) in Filippenzen 1:6 zegt, is voor velen tot steun en bemoediging geweest: Ik ben er zeker van dat Hij die een goed werk in u begonnen is (Gd), het zal voltooien tegen de dag van Yeshua, de Messias, de dag van Zijn terugkomst. De Eeuwige maakt af wat Hij begonnen is. Maar Continue Reading

 • Jom alef d’Soekot

  Het laatste feest van de zeven hoofdfeesten is aangebroken, het Loofhuttenfeest. De reden: Opdat jullie nageslacht zal weten dat Ik de kinderen van Israël in hutten heb laten wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Eeuwige, jullie Gd (Lev.23:43). Wat met Pesach (Joodse Paasfeest) begint als de herinnering aan de Continue Reading

 • Ha’azienoe

  Nu is de laatste Sjabbatlezing van de Tora aan de beurt. De laatste hoofdstukken van Dewariem (Deuteronomium) worden gelezen op Simchat Tora, 23 Tisjri van dit nieuwe bijbelse jaar 5767, dat is dit jaar op 15 oktober. Dit hoofdstuk beschrijft voor een groot deel een psalm van Mosjee. Dit was zijn tweede lied. Zijn eerste Continue Reading

 • Chol HaMo’ed Soekot 3

  Als Ik dan Mijn handen wegneem, zul je zien wat achter Mij is, maar Mijn voorkomen kan niet gezien worden (Ex.33:23). De Eeuwige ging voor Mosje (Mozes) langs en riep uit: De Eeuwige is en blijft de Eeuwige, een almachtig Gd, barmhartig, genadig, lankmoedig, vol van liefde en waarheid, die liefde blijft betonen aan duizenden Continue Reading

 • Kie tawo

  Het gedeelte uit Dewariem (Deuteronomium) behandelt opnieuw de zegen en de vervloekingen, die G’d Israël al eerder voorhield. In het elfde hoofdstuk van dit bijbelboek: Zie, ik (Mosje) houd jullie nu zegen en vervloeking voor: zegen wanneer jullie luisteren naar de geboden van de Eeuwige, jullie Gd, die ik jullie nu opdraag (Deut.11:26,27). De zegen Continue Reading