Category Archives: Parsjiot: wekelijkse Torastudies

 • Wajellech

  Mosjee (Mozes) sprak tot geheel Israël. Dit betekent: zowel Joden als de vreemdelingen die zich hadden aangesloten en daar deel van uitmaakten, een als in het land geborene, terwijl zij nog niet eens in het land waren gekomen. Wat een belofte! In Dewariem/Deuteronomium 31:3 zegt Mosjee tegen Jehosjoea (Jozua): “De Eeuwige, je G’d, Hijzelf is Continue Reading

 • Kie tawo

  Het gedeelte uit Dewariem (Deuteronomium) behandelt opnieuw de zegen en de vervloekingen, die G’d Israël al eerder voorhield. In het elfde hoofdstuk van dit bijbelboek: Zie, ik (Mosje) houd jullie nu zegen en vervloeking voor: zegen wanneer jullie luisteren naar de geboden van de Eeuwige, jullie Gd, die ik jullie nu opdraag (Deut.11:26,27). De zegen Continue Reading

 • Ha’azienoe

  Het nieuwe jaar, een van de vier in het bijbelse jaar, is aangebroken. Dat u ingeschreven mag zijn in het Boek van het Leven. En dat het een goed en zoet jaar zal worden. Op de eerste dag van het Nieuwe Jaar leest Israël over de wonderlijke geboorte van Isaak. De jongen die menselijk gesproken Continue Reading

 • Dewariem

  De reis loopt op zijn einde en Mosjee is aan het einde van zijn leven. Hij onderwijst en schrijft dit laatste deel van zijn levenswerk, Dewariem/Deuteronomium, in slechts vijf weken. In eigen woorden gaat hij alles wat hij gezegd heeft, nog eens na en geeft extra praktische wenken. In die zin is de benaming ‘Deuteronomium’ Continue Reading

 • Behar Sinai

  In de Bijbel wordt de opdracht gegeven om een zevende jaar en een vijftigste jaar in acht te nemen. In Leviticus 25 wordt het woord Sjmiet� de kwijtschelding in het zevende jaar, niet met name genoemd, wat wel het geval is in Deuteronomium 15:1,2,9 en 31:10. Wel wordt het woord Jow� gebruikt (verzen 10, 11, Continue Reading

 • Bechoekotai

  Het middendeel van de Tora, Wajikra (Leviticus), eindigt met de keuze tussen goed en kwaad. Die keuze is niet nieuw en stamt van Gan Eden (het Paradijs), waar wij ook voor die keuze stonden en toen fout gekozen hebben. In Leviticus 26:3 biedt de Eeuwige de mogelijkheid om goed te kiezen. T/m vers 13 staan Continue Reading

 • Acharee Mot

  In deze Toragedeelten staat het heilig leven en gereinigd worden volop in het middelpunt. Het begint met de jaarlijks terugkerende Jom Kippoer, Grote Verzoendag, waarop door de hogepriester voor zichzelf, voor zijn familie en voor het hele volk verzoening gedaan wordt over al hun zonden. Het gedeelte gaat verder met het beschrijven hoe op een Continue Reading

 • Emor

  Er is in het Jodendom veel te doen over de ongesteldheid van vrouwen en de onreinheid die dat met zich meebrengt. Bij sommigen is er verzet: hoe kan iets dat Gd gemaakt heeft je nu onrein maken, terwijl er bij anderen een worsteling is om anderen niet onrein te maken. In Leviticus (Wajikra) is onder Continue Reading

 • Acharee Mot

  Eenmaal per jaar mocht alleen de hogepriester in het allerheiligste van de tabernakel en later de tempel komen. De Grote Verzoendag is ingesteld nadat twee zonen van Aharon (A�on), Nadav en Avihoe (Nadab en Abihu), het niet stipt genomen hadden met de heiligheid van de Eeuwige. Hun dood was het gevolg (Leviticus 16:1,2, 10:1-3). De Continue Reading

 • M’tsora

  Het Hebreeuwse woord voor melaatsheid, tsara’at, betekent: een door de Eeuwige toegebrachte slag of plaag. Ik plaats het woord tussen aanhalingstekens, omdat melaatsheid niet hetzelfde is als lepra nu. Hier ligt een onmiddellijk verband tussen een bepaalde overtreding en een specifieke straf van Gd. Melaatsheid wordt veroorzaakt door achterklap, verklikking en alle andere vormen van Continue Reading