Category Archives: Parsjiot: wekelijkse Torastudies

 • Tsav

  Details over de offers vinden we deze week. En als u het vermoeiend of saai vindt om al die details te lezen, bedenk dan dat deze handelingen door Isra� met het grootste respect werden uitgevoerd. Diverse moderne Nederlandse bijbelvertalingen laten details van deze teksten weg, vanuit de visie dat de kennis hierover niet meer nodig Continue Reading

 • Sjemini

  Wat ouders hun kinderen vanuit Gds Woord voorhouden, moet natuurlijk overeenstemmen met hun gedrag. Kinderen onthouden beter wat hun ouders doen dan wat zij zeggen. In Leviticus 10 lezen we dat Nadav en Avihoe (Nadab en Abihu) gloeiende kooltjes in hun vuurpan deden. Waar hebben zij die vandaan gehaald? Mogelijk van het brandofferaltaar. Maar dat Continue Reading

 • P’koedee

  Het einde van Sjemot is aangebroken. Het ontstaan van de aarde en de schepselen daarop is beschreven. Tevens is het begin van een mensenleven daarmee geschilderd, jong en ongevormd, leeg en open, met alle gevaar van dien. Het oerevangelie, te vinden in Beresjiet (Genesis) hoofdstuk 3:15, is ons daar gegeven. Isra� als aartsvader en als Continue Reading

 • Wajikra

  Het middelste deel van de Tora is nu begonnen, Wajikra (Leviticus). Dit begint met de beschrijving van de diverse offers, zoals deze in de Misjkan en later in Bet HaMikdasj (de Tempel) zijn uitgevoerd. We lezen over brandoffers, spijsoffers, vredeoffers, zondeoffers en schuldoffers. Het is best moeilijk om na te gaan welke van deze offers Yeshua Continue Reading

 • Wajakhel

  In dit deel van Sjemot (Exodus) vinden we een toevoeging op het Sjabbatgebod. We hadden geleerd bij de ontvangst van de Tien Woorden (Geboden) dat het houden van de Sjabbat zegen brengt. Nu leren we bovendien dat we ter dood worden gebracht wanneer we de Sjabbat niet houden. Hoe de Eeuwige dat heden ten dage Continue Reading

 • Kie Tissa

  In deze parsje vinden we een van de meest dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van Isra�, nl. die van het gouden kalf. De Isra�ieten en degenen die zich bij hen voegden, leefden in Egypte in de omgeving van Memfis. Egypte was verdeeld in twee samengevoegde koninkrijken, die van Opper- en Neder-Egypte. Neder-Egypte had als hoofdstad Continue Reading

 • Tetsawee

  In de parsje van vorige week lag de nadruk op de bouw van de Mikdasj, deze week ligt die op de Kohaniem, de priesters, die namens het volk de offers brengen. Met name de Bigdee Kodesj, de gewijde kleding voor de Hogepriester, wordt hier in een ongekend hoog aantal van meer dan 40 regels in Continue Reading

 • Teroema

  Veel voorgangers beweren dat onze tijd de tijd is waarin G’d Zich het meest openbaart en dat dit nooit eerder zo geweldig was. Zij doelen dan op alle geweldige wonderen en ervaringen die zij beweren te ervaren. Er worden speciale diensten en kruistochten (crusades) voor georganiseerd. Aan de buitenkant ziet het er heel imposant uit. Continue Reading

 • Teroema

  De opdracht in deze parsje is om een Mikdasj (heiligdom) in de Tempel, eerst in de woestijn en later in Jeruzalem, te bouwen. Het is een uitnodiging aan de hele mensheid om de goddelijkheid van de Eeuwige in de wereld te brengen. Hoewel Gd als Schepper alomtegenwoordig is, moet de mens zich openstellen om Gds Continue Reading

 • Jitro

  De schoonvader van Mosjee, Jetro, is gelukkig dat zijn schoonzoon en volk gered zijn uit de klauwen van goddeloos Egypte. Bijzonder is dat hij daarin de Eeuwige herkent en erkent: “Prijs de Eeuwige (vierletternaam!), die jullie heeft gered uit de macht van de Egyptenaren en van de farao” (18:10). Jetro was de leider van de Continue Reading