Category Archives: Joods Messiasbelijdend geloof

 • Over Beth Yeshua

  Over Beth Yeshua Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland. De term “Messiaanse gemeente” en “Messiaanse beweging” is een onjuiste benaming Twee redenen hiervoor: 1. Messiaans is alles wat te maken heeft Continue Reading

 • Messiaanse beweging?

  Over Beth Yeshua Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland. De term “Messiaanse gemeente” en “Messiaanse beweging” is een onjuiste benaming Twee redenen hiervoor: 1. Messiaans is alles wat te maken heeft Continue Reading

 • Laat los en je zult losgelaten worden

  Schuldgevoel is een gewaarwording  bij mensen die een geweten hebben Er zijn terechte schuldgevoelens, wanneer iemand een fout maakt, zich daar bewust van is en waar die persoon verantwoordelijkheid voor draagt en neemt, met het doel de schade die door de fout is ontstaan, te betalen. Dat kan materiële schade zijn, bijvoorbeeld door het breken Continue Reading

 • 20 mei Guy Cohen in Beth Yeshua

  Guy Cohen spreekt op 20 mei in Beth Yeshua, Veluwelaan 20, Amsterdam Guy Cohen is een jonge, enthousiaste en visionaire leider van een Joodse Messiasbelijdende gemeente in de oude havenstad Acco. Samen met zijn vrouw Tali leidt hij een actieve gemeente in Israël. Op de Sjabbat van 20 mei spreekt Guy, een persoonlijke vriend van Lion Erwteman, Continue Reading

 • De profeet Ezechiël zag de tijdloze Tempel van Jeruzalem

  Ezechiël zag de geopende hemel Hij heeft inzicht gekregen in hemelse zaken, waar weinigen inzicht in hebben ontvangen. Daardoor kon Ezechiël een verbinding worden tussen hemel en aarde, zoals de feesten dat op een andere manier ook zijn. Naast de informatie in de Bijbel kennen we Ezechiël uit het werk van Flavius Josephus (Antiquities x. Continue Reading

 • De Eeuwige is één

  De tekst in de Tora die het bekendst en ons het meest dierbaar is, is die over de eenheid van de Eeuwige, het Sjema. Door de eeuwen heen hebben onze vaders en moeders op brandstapels, voor wilde dieren, levend gestroopt, gemarteld en staande voor zelf gegraven grafkuilen, of gewoon bij het opstaan en slapen deze Continue Reading

 • De Eeuwige schiep dubbel. Kijk dubbel!

  De schepping is in tweevoud geschapen. Alsof de Eeuwige heeft ingebouwd dat Hij zich kon terugtrekken in geval van geestelijke vervuiling. Dat kwam goed van pas toen de mensheid zichzelf en zijn omgeving verontreinigd had in Gan Eden, het Paradijs. Wandelen in de avondkoelte werd onmogelijk voor G’d. Aards lijkt op hemels Het dubbele is Continue Reading

 • Vuur in Tenach, dodelijk of reinigend.

  Brandende vlam Tisja B’Av is verbonden met verwoesting en vuur. In de Bijbel komt een woord voor dat schrik inboezemt. Het is het woord: vuur. Er zijn betekenissen van vuur die juist positief en zeer goed zijn. Vandaar dat het goed is om dat verschijnsel nader te bestuderen. De op een na eerste keer dat Continue Reading

 • Het onzichtbare, wat moet je ermee?

  Iets wat bestaat kan onzichtbaar zijn Er zijn zaken die zich aan het menselijk oog onttrekken. In het algemeen waren en zijn mensen geneigd dingen die we niet zien te beschouwen als niet bestaand. Maar het is belangrijk om, wat we niet kunnen waarnemen, wel degelijk als bestaand te beschouwen. Dat vraagt om slimheid en Continue Reading

 • Wat is een Joodse Messiasbelijdende gemeente?

  Diensten op zaterdag Tegenwoordig noemen sommige mensen hun Bijbelstudie, of fellowship, of gemeente, een “Messiasbelijdende gemeente”, wanneer ze hun diensten op zaterdag houden. Dat is vreemd naar al die trouwe kerkgangers die dezelfde Messias belijden en dat op zondag doen. En het is verwarrend naar mensen die daardoor kunnen gaan denken dat Messiasbelijdend en daarnaast Continue Reading