Category Archives: Joods Messiasbelijdend geloof

 • 20 mei Guy Cohen in Beth Yeshua

  Guy Cohen spreekt op 20 mei in Beth Yeshua, Veluwelaan 20, Amsterdam Guy Cohen is een jonge, enthousiaste en visionaire leider van een Joodse Messiasbelijdende gemeente in de oude havenstad Acco. Samen met zijn vrouw Tali leidt hij een actieve gemeente in Israël. Op de Sjabbat van 20 mei spreekt Guy, een persoonlijke vriend van Lion Erwteman, Continue Reading

 • De profeet Ezechiël zag de tijdloze Tempel van Jeruzalem

  Ezechiël zag de geopende hemel Hij heeft inzicht gekregen in hemelse zaken, waar weinigen inzicht in hebben ontvangen. Daardoor kon Ezechiël een verbinding worden tussen hemel en aarde, zoals de feesten dat op een andere manier ook zijn. Naast de informatie in de Bijbel kennen we Ezechiël uit het werk van Flavius Josephus (Antiquities x. Continue Reading

 • De Eeuwige is één

  De tekst in de Tora die het bekendst en ons het meest dierbaar is, is die over de eenheid van de Eeuwige, het Sjema. Door de eeuwen heen hebben onze vaders en moeders op brandstapels, voor wilde dieren, levend gestroopt, gemarteld en staande voor zelf gegraven grafkuilen, of gewoon bij het opstaan en slapen deze Continue Reading

 • De Eeuwige schiep dubbel. Kijk dubbel!

  De schepping is in tweevoud geschapen. Alsof de Eeuwige heeft ingebouwd dat Hij zich kon terugtrekken in geval van geestelijke vervuiling. Dat kwam goed van pas toen de mensheid zichzelf en zijn omgeving verontreinigd had in Gan Eden, het Paradijs. Wandelen in de avondkoelte werd onmogelijk voor G’d. Aards lijkt op hemels Het dubbele is Continue Reading

 • Vuur in Tenach, dodelijk of reinigend.

  Brandende vlam Tisja B’Av is verbonden met verwoesting en vuur. In de Bijbel komt een woord voor dat schrik inboezemt. Het is het woord: vuur. Er zijn betekenissen van vuur die juist positief en zeer goed zijn. Vandaar dat het goed is om dat verschijnsel nader te bestuderen. De op een na eerste keer dat Continue Reading

 • Het onzichtbare, wat moet je ermee?

  Iets wat bestaat kan onzichtbaar zijn Er zijn zaken die zich aan het menselijk oog onttrekken. In het algemeen waren en zijn mensen geneigd dingen die we niet zien te beschouwen als niet bestaand. Maar het is belangrijk om, wat we niet kunnen waarnemen, wel degelijk als bestaand te beschouwen. Dat vraagt om slimheid en Continue Reading

 • Wat is een Joodse Messiasbelijdende gemeente?

  Diensten op zaterdag Tegenwoordig noemen sommige mensen hun Bijbelstudie, of fellowship, of gemeente, een “Messiasbelijdende gemeente”, wanneer ze hun diensten op zaterdag houden. Dat is vreemd naar al die trouwe kerkgangers die dezelfde Messias belijden en dat op zondag doen. En het is verwarrend naar mensen die daardoor kunnen gaan denken dat Messiasbelijdend en daarnaast Continue Reading

 • בת ישוע: קהילת היהודים המשיחים

  DISCLAIMER: This is translated with Google Translate. Please refer to the English version for the original.     שירותי בשבתות  כיום כמה אנשים קוראים תנ”ך שלהם, או מלגה, או קהילה “משיחית קהילה”, כאשר יש להם את השירותים שלהם בשבתות. זה מוזר עבור כל אותם אנשים המאמינים להתוודות המשיח באותו בכנסיות שלהם בימי ראשון. וזה מבלבל כלפי אנשים Continue Reading

 • Een Joodse Messiasbelijdende gemeente herkennen

  Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende Gemeente. Deze werd gesticht door Lion en Elze Erwteman in 1991 ten tijde van het Loofhuttenfeest. Zij leiden onze gemeente, samen met een raad van oudsten en een bestuur. Oorspronkelijk werd er begonnen met circa 40 mensen, die één keer per maand op de Sjabbat samenkwamen. Continue Reading

 • Geestelijke hulpverlening

  Geestelijke hulpverlening in de gemeente Beth Yeshua kent drie belangrijke aspecten: 1. het doel ervan, 2. de houding van de hulpverlener, en 3. erkennen van eigen beperkingen en dus doorverwijzing. Hieronder volgt een korte uitwerking. 1. Algemene doel Algemeen doel is de genezing van het individu als onderdeel van de gemeenschap van gelovigen, die weer Continue Reading