Category Archives: Theologische studies

 • 1050 Geboden in het Nieuwe Testament

  1,050 New Testament Commands There are 1,050 commands in the New Testament for Christians to obey. Due to repetitions we can classify them under 69 headings. They cover every phase of man’s life in his relationship to God and his fellowmen, now and hereafter. If obeyed, they will bring rich rewards here and forever; if Continue Reading

 • Flyer Shofar 2018 april

  Klik op de afbeelding voor vergroting             .

 • Besnijdenis: bekrachtiging van beloften, deel 2

  In deel 1 werd de instelling van het besnijdenisverbond besproken, de praktische uitvoering en de relatie tot Pesach vieren. In dit tweede deel onderzoeken we hoe de apostelen omgaan met nieuwe gelovigen uit de heidenen en met gelovigen uit De Besnijdenis, ten aanzien van Torageboden en besnijden. En welke verbinding er is met de Heilige Continue Reading

 • Besnijdenis: bekrachtiging van beloften, deel 1

  Inleiding In dit artikel bespreken we de besnijdenis, een onderwerp dat allerlei vragen en emoties kan oproepen. Besnijden is een Toragebod. In de Talmoed wordt erover gediscussieerd en Paulus schrijft er over vanwege misvattingen. In onze maatschappij kan het ter sprake komen in de context van godsdienstvrijheid en lichamelijke onaantastbaarheid. Ook in Beth Yeshua, onze Continue Reading

 • Kan de Eeuwige een mens zijn?

  Wie is ‘wij’ Wanneer de Eeuwige bij de schepping, zoals beschreven in Beresjiet (Genesis) zegt, “Laten wij mensen maken” gebruikt Hij woorden die eerder in dat verslag niet voorkomen. Alleen bij het scheppen van de mens zegt de Eeuwige in meervoud dat Hij de mens zal scheppen. Taalkundig bestaat in de Hebreeuwse taal van de Continue Reading

 • Lamdeni Educatief Centrum

  Introductie Lamdeni – https://www.lamdeni.nl – is een open leerhuis, gelokaliseerd in Amsterdam. De bijbelschool maakt deel uit van van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua te Amsterdam. Iedere geïnteresseerde in de Bijbel, in de visie van Messiasbelijdend Jodendom, Jood en niet-Jood, is er welkom. Voor vragen belt u naar:   020 – 890 69 56 en mailt u naar: midrasja@beth-yeshua.nl Onze cursussen in 2010 – 2011: De brief aan de Continue Reading

 • De brief aan de Hebreeën; de rol van de Messias als hogepriester.

  De brief aan de Hebreeën; de rol van de Messias als hogepriester. Docent: Lion S. Erwteman De meest uitgewerkte brief in het Nieuwe Testament over de rol van de Messias is de brief aan de Messiasbelijdende Joden, de Hebreeën. De komst van Yeshua naar de aarde, zijn rol in vergelijking met de leiders van het volk Continue Reading

 • De Engel van de Eeuwige en de Messias

  De Engel van de Eeuwige en de Messias Docent: Joseph Shulam Doel van deze cursus is een beter begrip te krijgen van de manier waarop de Eeuwige werkt in de verbinding tussen de hemel en de aarde. Onderzocht wordt de hele materie aangaande engelen in de Bijbel en meer specifiek de Engel van G’ds aanwezigheid Continue Reading

 • Vrouwenstudies 2010-2011

   Vrouwen in het leven van Mozes en hun invloed op ons leven. Speciale aandacht voor: orthodox feminisme en gevoeligheid voor dibboeks bij vrouwen. (Elze Erwteman) Het volledige verhaal van de man Mozes, belangrijkste profeet, wetgever en religieuze historische figuur, kan niet worden begrepen zonder begrip van de vrouwen die een rol hebben gespeeld in zijn Continue Reading

 • Het offersysteem van de Tempel en de executiepaal van Yeshua

  Het offersysteem van de Tempel en het offer van Yeshua (Joseph Shulam, Jeruzalem) Offeren is een algemeen voorkomend verschijnsel in de wereld. Diverse godsdiensten bedoelen er soms hetzelfde, soms ook zeer van elkaar verschillende zaken mee. De studie richt zich, na een algemene oriëntatie, op het offersysteem zoals beschreven in de Bijbel. De systemen in Continue Reading