Category Archives: Theologische studies

 • Flyer Shofar conferentie maart 2017

  Klik op de afbeelding om de flyer te kunnen lezen                 Related posts: Flyer Shofar conferentie april 2019 Flyer Shofar conferentie april 2018 Soekot Conferentie op 21 september 2014 Poeriem op 10 maart Baten/Lasten Stg BeitHamidrash 2017-2018 Baten/Lasten Stg Alefbet 2017-2018 Baten/Lasten Gemeente Beth Yeshua 2017-2018 Baten/Lasten Stg Continue Reading

 • Kan de Eeuwige een mens zijn?

  Wie is ‘wij’ Wanneer de Eeuwige bij de schepping, zoals beschreven in Beresjiet (Genesis) zegt, “Laten wij mensen maken” gebruikt Hij woorden die eerder in dat verslag niet voorkomen. Alleen bij het scheppen van de mens zegt de Eeuwige in meervoud dat Hij de mens zal scheppen. Taalkundig bestaat in de Hebreeuwse taal van de Continue Reading

 • Lamdeni Educatief Centrum

  Introductie Lamdeni – https://www.lamdeni.nl – is een open leerhuis, gelokaliseerd in Amsterdam. De bijbelschool maakt deel uit van van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua te Amsterdam. Iedere geïnteresseerde in de Bijbel, in de visie van Messiasbelijdend Jodendom, Jood en niet-Jood, is er welkom. Voor vragen belt u naar:   020 – 890 69 56 en mailt u naar: midrasja@beth-yeshua.nl Onze cursussen in 2010 – 2011: De brief aan de Continue Reading

 • De brief aan de Hebreeën; de rol van de Messias als hogepriester.

  De brief aan de Hebreeën; de rol van de Messias als hogepriester. Docent: Lion S. Erwteman De meest uitgewerkte brief in het Nieuwe Testament over de rol van de Messias is de brief aan de Messiasbelijdende Joden, de Hebreeën. De komst van Yeshua naar de aarde, zijn rol in vergelijking met de leiders van het volk Continue Reading

 • De Engel van de Eeuwige en de Messias

  De Engel van de Eeuwige en de Messias Docent: Joseph Shulam Doel van deze cursus is een beter begrip te krijgen van de manier waarop de Eeuwige werkt in de verbinding tussen de hemel en de aarde. Onderzocht wordt de hele materie aangaande engelen in de Bijbel en meer specifiek de Engel van G’ds aanwezigheid Continue Reading

 • Vrouwenstudies 2010-2011

   Vrouwen in het leven van Mozes en hun invloed op ons leven. Speciale aandacht voor: orthodox feminisme en gevoeligheid voor dibboeks bij vrouwen. (Elze Erwteman) Het volledige verhaal van de man Mozes, belangrijkste profeet, wetgever en religieuze historische figuur, kan niet worden begrepen zonder begrip van de vrouwen die een rol hebben gespeeld in zijn Continue Reading

 • Het offersysteem van de Tempel en de executiepaal van Yeshua

  Het offersysteem van de Tempel en het offer van Yeshua (Joseph Shulam, Jeruzalem) Offeren is een algemeen voorkomend verschijnsel in de wereld. Diverse godsdiensten bedoelen er soms hetzelfde, soms ook zeer van elkaar verschillende zaken mee. De studie richt zich, na een algemene oriëntatie, op het offersysteem zoals beschreven in de Bijbel. De systemen in Continue Reading

 • Voorbereiding voor het leven in Gan Eden (Paradijs)

  Voorbereiding voor het leven in Gan Eden (Paradijs): geboorte, opvoeding en onderwijs van Yeshua. (Lion S. Erwteman) De boodschap van het Goede Nieuws is te vinden in de Tora van Mozes. De profeten hebben er hun inzichten aan toegevoegd. Basis is herstel van Israël en hen die de G’d van Israël aanbidden en gehoorzamen. Dit Continue Reading

 • Bijbels Hebreeuws (Peter Vreeken)

  Bijbels Hebreeuws (Peter Vreeken) De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld. Het boek wordt in vertaling door miljarden mensen gelezen en tot op de dag van vandaag zijn mensen bezig met een vertalen van de Bijbel in een vreemde taal. Om de Bijbel goed te kunnen vertalen is er een gedegen kennis van Continue Reading

 • Cursus over de profeet Elia (door Joseph Shulam)

  De cursus over de profeet Elia (lees 1 Koningen, de hoofdstukken 17-19) is weer achter de rug. Onze cursussen hebben onder meer tot doel om een blijvende indruk achter te laten. Ze zijn niet alleen bedoeld om meer kennis bij te brengen. Maar ze zouden ook het besef moeten laten groeien van verbondenheid met elkaar, Continue Reading