Category Archives: Vraag aan Lion S. Erwteman

  • Anderen zien als belangrijker dan onszelf

    Ik ben erg dankbaar en erkentelijk voor het ver-rijkend blad Melach HaArets. De goede studies en onderwijs, dank u voor de rijkdom en het vertalen van de schrift in voor mij begrijpbare taal voor het dagelijkse leven! Ik wil u een tekst voorleggen uit Filippenzen 2, vers 3: “Doe niet uit eigen belang en acht Continue Reading

  • Wie is de wortel van de Olijfboom?

    Met heel veel plezier en interesse lees ik het blad Melach HaArets. Ik leer er veel uit en het heeft mijn geloof verdiept, waar ik erg blij mee ben. Nu heb ik een vraag. Gisteren kwam ik in gesprek over Romeinen 11, met name de perikoop “wortel en takken”, de verzen 17 t/m 19. Ik Continue Reading

  • Moet een niet-Jood besneden worden?

    We hebben een vraag over besnijdenis. Moet iemand die geen Jood is, besneden worden? Wij blijven het toch erg moeilijk vinden hoe dit Bijbels zit. Nu lazen wij 1 Korinte 7:17-21, kunt u ons misschien uitleggen hoe wij deze teksten dan moeten en mogen zien? Wij danken u alvast hartelijk voor de moeite. Vriendelijke groeten, Continue Reading