Category Archives: Vervuller van de Wet

  • Yeshua’s opvatting over de Tora

    Bij onze meningsvorming voor dit artikel, is Mattheüs 5:17-20 de belangrijkste tekst geweest. Hierbij ligt de nadruk op de relatie van de gelovige tot de Tora, in het licht van Yeshua’s opvatting over de Tora. Over dit gedeelte is veel discussie ontstaan en het is een soort maatstaf voor iemands opvattingen over de Tora in Continue Reading