Chanoeka door alles heen

Een kruikje olie voor een dag,
meer tijd was nodig voor Uw Thuis,
U wist van ons tekort en zag
en gaf Uw licht voor ‘t bedehuis.

Een licht: mijn G’d,
Zijn naam is Eén
twee lichten: Boaz en Jachien
drie voor Noach, Daniel, Job
vier gouden ringen van de Ark.

Vijf el als maat voor de Tempel
zes: dag vóór G’ds grootse Sjabbat
zeven lampen zeven ogen
acht: dag van de besnijdenis.

En wie steekt dan Uw lichten aan,
wie geeft Uw onaantastbaar licht:
‘t is Uw dienaar, mijn Yeshua,
Hij pleit mij vrij in Uw gericht.

door Jehoeda ben-Jankoiv