Cursus over de profeet Elia (door Joseph Shulam)

De cursus over de profeet Elia (lees 1 Koningen, de hoofdstukken 17-19) is weer achter de rug. Onze cursussen hebben onder meer tot doel om een blijvende indruk achter te laten. Ze zijn niet alleen bedoeld om meer kennis bij te brengen. Maar ze zouden ook het besef moeten laten groeien van verbondenheid met elkaar, in Amsterdam en in Jeroesjalajiem. En ze zouden een uitdaging moeten zijn voor ons om te groeien in gebieden waarmee we worden geconfronteerd tijdens onze cursussen.

Wat hebben we geleerd van deze cursus? Zonder het idee krijgen dat we een versnelde opleiding hebben gekregen om profeet te worden, zijn er zaken die uit deze cursus naar voren springen.

1. Testen. Elia is door diverse testen gegaan voordat hij toe was aan meer verantwoorde-lijke zaken. Was hij nog van slag bij de eerste beproevingen, hij groeit in zijn innerlijke zekerheid dat hij kan overwinnen en dat G’d naast hem staat. Wees niet bang voor een test, maar zet je schrap om er goed doorheen te komen.

2. Confrontatie met vijanden niet schuwen. Diverse keren heeft Elia zijn vijanden geconfronteerd. Hij heeft hen de waarheid durven zeggen. Sterker nog, een man van G’d als Elia heeft vijanden, zonder dat hij daarmee laat zien dat hij niet zou deugen. Er zijn gradaties van vijanden. Maar het belangrijkste is dat als iemand inderdaad je vijand blijkt (onderscheidingsvermogen) dan mag je diens veroordelende gedrag niet accepteren. En: wees niet bezorgd als je vijanden hebt.

3. Steeds afhankelijker van de Eeuwige worden. Je ziet Elia groeien in zijn afhankelijkheid. De ruwe bolster heeft zijn Papa in de hemel zo hard nodig.

4. Depressiviteit niet accepteren en actief bestrijden. Elia is een mens en hij reageert als een mens. En hij weet zijn depressiviteit, zijn putgevoel, af te schudden. Door rust, afzondering, eten en tijd met de Eeuwige te besteden.

5. Herstel van de oude waarden. Door het oude altaar op te bouwen toont Elia dat terugkeer naar oude waarden, zelfs van voor de Tora, belangrijk zijn. Beth Yeshua is op de goede weg.

6. De profeet en het gesproken woord zijn nodig naast de Tora, niet omdat de Tora niet goed zou zijn, maar omdat de Tora de kracht niet heeft om mensen te veranderen en blijkbaar niet voldoende overtuigingskracht heeft. En zo is ook het Nieuwe Testament nodig voor verder schrijdend inzicht. Niets overslaan.