Darwin 200 jaar geleden geboren

De god van tijd en de god van kans
Charlie Darwin leefde van 1809 tot 1882. Darwin geloofde in magie. Diersoorten die niets met elkaar te maken hebben zouden zich hoe dan ook uit elkaar hebben ontwikkeld. Op een belachelijk krampachtige manier heeft Charlie Darwin geprobeerd te bewijzen dat het leven geen G-d vereist. De enige goden die Charlie nodig had waren de god van tijd en de god van kans. Geef Charlie genoeg tijd en geef hem genoeg kans en Charlie kan G-d wegverklaren. De ideeën over veranderingen die vogels van reptielen zouden kunnen maken, hoe onwetenschappelijk dat ook is, waren zijn biologische „schepping“.

Hekserij
Om in evolutie te geloven moet je ervoor kiezen te geloven in magie en in de populaire folklore, die typisch horen bij de manier van denken in de donkere middeleeuwen, zoals het idee dat een muis uit stro kan voortkomen (generatio spontanea) en dat men goud uit lood kan maken om voor altijd jong te blijven (alchemie en hekserij). Arme Charlie Darwin had verscheidene droevige ervaringen in zijn leven gehad die hem hadden gestimuleerd om ideeën als deze te ontwikkelen, om op die manier G-d weg te verklaren, de G-d die niet scheen te geven om mensen. Dit gebeurt zo vaak. Het leven is hard. En zo vindt Charlie een theorie uit die hem helpt om wraak op de wrede G-d te nemen die gaf en die ook weer weghaalde. Hoe gebeurde dit? Laten we de gemartelde ziel van Charlie Darwin onderzoeken.

Bitterheid
Charlie is geboren in 1809, op 12 februari. Wanneer hij acht jaar oud is gaat hij voor het eerst naar school en in het zelfde jaar sterft zijn moeder Susanna Wedgwood. Wanneer Charlie 18 jaar oud is wordt hij verliefd op Fanny Owen. Maar dat liefdesgeluk is niet van lange duur. Drie later jaar, in 1830, beëindigt Charlie hun romance. Negen later jaar, in jaar 1839, huwt Charlie met Emma in de maand januari. En reeds in december van het zelfde jaar krijgen zij hun eerste zoon, William Erasmus, die naar de vader van Charlie wordt vernoemd. Twee jaar later krijgen zij een dochter en noemen haar Anne, misschien naar de moeder van Charlie, Susanna. In 1842 sterft zijn dochter Mary na slechts een paar weken te hebben geleefd. En Charlie heeft dan inmiddels genoeg bitterheid in zijn ziel verzameld dat hij zijn theorie ontwikkelt die gericht is op het uitsluiten van G-d in zijn leven.

Het niet gehoorde berouw van Darwin
In 1844 vertelt hij zijn vrouw Emma over zijn theorie die hij tot dusver probeerde te verzwijgen, omdat hij zich ongerust maakte dat zijn ideeën haar geloof in G-d zouden schokken. In 1851 sterft zijn dochter Anne op tienjarige leeftijd, wat bitterheid toevoegt aan de droevige gedachten van Charlie. In 1856 wordt zijn zoon Charles geboren die reeds na twee jaar sterft. In dat zelfde jaar van de dood van zijn zoon worden de ideeën van bittere Charlie openbaar gemaakt. Maar zijn document wordt in het openbaar voorgelezen zonder dat Charlie daarbij aanwezig is. Dit komt vanwege de dood van zijn zoon Charles. Als één persoon beseft hoe belangrijk het is om “fit” te zijn om te kunnen overleven (survival of the fittest) is het Charlie Darwin wel. De sterfgevallen van zijn moeder en zijn kinderen bewijzen hem hoe waardeloos G-d moet zijn. Slechts op zijn sterfbed herroept Charlie zijn wilde en opstandige ideeën van evolutie. Niet veel mensen hebben die laatste woorden gehoord, omdat hun eigen bitterheid een mutatie in hun hart had veroorzaakt. En dat gebeurt nog steeds.