De dertien Geloofspunten, geloofsbasis voor Beth Yeshua

De dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, door Maimonides (1135-1204)

Ik geloof er volledig aan,
1. dat G’d de enige schepper en leider is van al wat geschapen is en tot stand kwam, komt en komen zal.

Ik geloof er volledig aan,
2. dat G’d een absolute eenheid is, onvergelijkelijk met welke eenheid ook; dat alleen Hij de G’d is, die er was, er is, en er altijd zal zijn.

Ik geloof er volledig aan,
3. dat Hij onlichamelijk is, Hij geen lichamelijke functies bezit en dat van Hem generlei voorstelling mogelijk is.

Ik geloof er volledig aan,
4. dat Hij de eerste en de laatste is.

Ik geloof er volledig aan,
5. dat men alleen tot Hem zijn gebed mag richten en dat men dit niet tot een ander mag doen.

Ik geloof er volledig aan,
6. dat al wat de profeten verkondigd hebben waar is.

Ik geloof er volledig aan,
7. dat Mosjee de ware profeet was, die nooit zijn weerga heeft gehad of zal hebben.

Ik geloof er volledig aan,
8. dat heel de Tora, zoals wij die nu bezitten, door G’d aan Mosjee gegeven is.

Ik geloof er volledig aan,
9. dat deze Tora onveranderlijk is, dat er geen andere bestaat, die van G’d afkomstig is.

Ik geloof er volledig aan,
10. dat G’d de handelingen en de gedachten van de mens kent.

Ik geloof er volledig aan,
11. dat Hij beloont die Zijn geboden nakomen en straft die Zijn geboden overtreden.

Ik geloof er volledig aan,
12. dat de Masjiach zeker zal komen en al kan hij ook lang uitblijven, verwacht ik iedere dag zijn komst.

Ik geloof er volledig aan,
13. dat er een herleving der doden zal zijn op een tijd dat de schepper, wiens naam geprezen is en wiens faam zo hoog en voor altijd verheven is, het wil.

Op Uw hulp hoop ik Eeuwige (Genesis 49:18). Ik hoop, Eeuwige op Uw hulp. Eeuwige, op uw hulp hoop ik.

Lion S. Erwteman