De nieuwe Tora in de straten van Jeruzalem

Een optocht vult een straatje ergens in Jeruzalem. Voorop loopt de rabbijn, een jonge man in zwarte kledij met baard en peies, zijlokken, dansend en gelukkig. Naast hem loopt een man die meezingt met de muziek die uit een geluidswagen komt. Psalmen en religieuze, geestelijke liederen worden door hen en de bewaking gezongen. Er vlak achter lopen vier mannen met een prachtig baldakijn, dat ze omhoog houden met vier stokken. Onder het baldakijn draagt een man een Tora in een sefardische Tora Tiek (kleine koffer) van zilver. En achter hem loopt een menigte van zingende en zeer enthousiaste mensen.
 
 

De Tora biedt de geestelijke wapenrusting waar ook Sja’oel (Paulus) over spreekt. Die bewapening is altijd hard nodig geweest in de geschiedenis van Israël. En zeker ook heden ten dage. Iedere gelovige uit de volken die besluit zich aan te sluiten bij G’ds volk en die vervolgens Zijn Tora in de praktijk gaat brengen, zal deze bescherming gaan ervaren.
 
Morgen begint de maand Siewan. Op 1 Siewan kwam Israël aan in het woestijngebied rond de berg Sinai (Exodus 19:1). En op 6 Siewan was de Matan Tora, het geven van de Tora door de Eeuwige aan Mosjee. Geloof hebben in de Eeuwige (Genesis 15:6), Yeshua liefhebben (Johannes 14:21) aan de ene kant en vervolgens het toepassen van G’ds geboden (Leviticus 18:5) aan de andere, zijn onmisbaar in een mensenleven.
 
De dansende menigte loopt door alle straten van de wijk. Uren lang zingt een aantal mannen en loopt de menigte en danst de rabbijn. De blijdschap is groot. De kehilla, gemeente, heeft een nieuwe Sefer Tora, Torarol, gekregen van een gulle gever. Er is een nieuw tastbaar bewijs van G’ds liefde door Zijn woord in hun midden, een bewijs van toewijding van een sofer, schrijver, die de rol heeft beschreven. Dit is de volgorde van waar geloof: gehoorzaamheid die geloof en liefde bewijst. Dat velen Yeshua mogen erkennen en dat velen die Yeshua liefhebben, de Tora mogen gaan erkennen.