Donaties (ANBI erkend)

Voor de gemeente Beth Yeshua en al haar afdelingen
Bankrekening: 521 650 054 (vanuit het buitenland: IBAN: NL44ABNA0521650054, BIC of Swift code: ABNANL2A).
Ten name van: Beth Yeshua, te Ten Boer (het financiële postadres van Beth Yeshua is: Ten Boer).
Beth Yeshua is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder dossiernummer: 34344037.


Groeiend aantal vrienden
Joodse gemeenten als Beth Yeshua en hun onderafdelingen hebben hun groeiende netwerk van vrienden. Op die manier kunnen geldelijke noden, lopende kosten, onvoorziene situaties worden betaald. Dat is de reden van deze oproep. We hebben u nodig als vriend die de visie en het werk ondersteunt.

U kunt ons helpen
Het werk van onze gemeente Beth Yeshua, van het JNEF in Israël, van onze Bijbelschool Lamdeni, van ons maandelijkse magazine Melach HaArets en van onze jaarlijkse Israël Conferenties (Shofar HaMashiach) is allemaal ANBI erkend. Het heeft uw voortdurende gebed en financiële ondersteuning nodig. Op die manier kan werk blijven groeien en vrucht dragen. Dank u voor uw ondersteuning.

Beth Yeshua en al haar afdelingen zijn erkend door de belasting als ANBI
Zie betreffende artikel.

Mogen we het u gemakkelijk maken?
U kunt één donatie overmaken naar deze bovenstaande rekeningnummers. Geef daarbij aan naar welke afdeling (gemeente of onderstaand) wilt overmaken.

U kunt ook naar onderstaande onderafdelingen kijken om daar specifiek naar over te maken:

Voor ons maandelijks magazine Melach HaArets
De Postbankrekening: 13 25 84.
Ten name van: Stg. Beth Yeshua Nederland, te Amsterdam.
Onder Stg. Beth Yeshua Nederland

Voor het JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds)
Geeft aan Joodse Messiasbelijdende projecten in Israël.
De bankrekening: 379 819 007.
De Postbankrekening: 37 71 48.
Ten name van: Stg. Beth Yeshua Nederland, te Amsterdam. Vermelding: JNEF.
Onder Stg. Beth Yeshua Nederland

Voor onze Bijbelschool Lamdeni
Voor gebouwhuur en kosten van buitenlandse leraren.
De Postbankrekening: 10 33 65.
Ten name van: Midrasja Lamdeni, te Amsterdam.
Onder Stg. Beit HaMidrash

Lijfrenten
U kunt de Gemeente Beth Yeshua – of van onze projecten – ondersteunen, door een recht op lijfrente te schenken bij notariële acte. Desgevraagd geven wij u hierbij graag alle advies en begeleiding, tot bezoek bij de notaris aan toe. We laten u nu al weten dat de termijnen van zo een recht op lijfrente van 5 jaar of langer fiscaal aftrekbaar zijn, naast de gewone giftenaftrek.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 020 – 890 69 54.

Legaten
Als u niet een regeling treft voor een goede bestemming verdwijnt uw nalatenschap voor honderd procent in de Nederlandse staatskas. U kunt de Gemeente Beth Yeshua – of van onze projecten – ondersteunen, door een legaat (testamentaire making), bij notariële acte. Op uw verzoek geven wij u ook hierbij graag alle advies en begeleiding, tot het samen met u naar de notaris gaan.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 020 – 890 69 54.