Giften voor de gemeente Beth Yeshua anbi_logo

mede ter ondersteuning van onze YouTube studies

In deze lastige tijd – met zichtbaar en onzichtbaar vijandschap – gaat ons werk toch door. Vanwege extra kosten hebben we
uw steun, door gebed en financieel, hard nodig.
Scan de QR-code:

 

 

 

 

 

Of via Betaalverzoek (Tikkie): klik op:  

Of via PayPal, VISA of Mastercard: klik op: 


Of handmatig, graag naar bankrekening nummer: NL44 ABNA 0521 6500 54, t.n.v. Beth Yeshua.

We zijn anbi_logo erkend. Weet dat uw hulp ons bemoedigt!

 

 

Giften voor projecten in Israël

Meer dan 30 jaar steunt het JNEF specifieke proecten in Israël; soms ook buiten de grenzen van Israël. Steun aan Messiasbelijdende Joodse gemeenten in Israël en projecten voor verslaafden, voedselvoorziening aan de allerarmsten, steun aan de Israeli Defence Force (het leger van Israël), hulp aan kinderhuizen, we zijn zeer dankbaar, dat onze kleine gemeente zoveel heeft kunnen doen. Er is meer dan anderhalf miljoen Euro hulp gegeven tijdens het dertigjarig bestaan van het JNEF.
Nu in 2024, na de gruwelijke pogrom van 7 oktober 2023, is Israël opnieuw betrokken in een oorlog die te maken heeft met haar veiligheid en haar bestaan. Israël is omgeven door vijandige landen en terroristische groepen die haar van de aardbodem willen wegvagen. Terreurgroepen als Chamas (Hamas), Chizbollah (Hesbolla), Islamitische jihad, etc. worden voorzien van wapens door Iran, die als doel hebben Israël te vernietigen.

Helaas is de westerse wereld zover meegezogen in dit kwaad, dat we nu in de demonstraties, ook in Nederland, de zucht en het verlangen naar jihad terughoren. Het is een schande dat wetenschappers hieraan meewerken en hun studenten op een verkeerd spoor zetten. Zij hebben zich geschaard onder de misleiders in Nederland en in de hele westerse wereld. Er wordt geëist dat samenwerking met Israël wordt stopgezet op alle niveaus. Israël wordt belasterd en aangeklaagd. We zien het ook in de veroordeling van het ICJ in Den Haag.
Een ander voorbeeld. Nederland heeft sinds 10 mei van dit jaar 2024 de NKK, de Nieuwe Nederlandsche Kultuurkamer, lees het NIW van afgelopen 20 mei. Je ziet bij deze NNK dezelfde tactieken als bij de foute wetenschappers; zoals het eisen dat een concert van het Jerusalem Quartet niet door zou gaan. Het waren immers Joden die kwamen musiceren! Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond de Nederlandsche Kultuurkamer (klik erop), een door de Duitse bezetter in 1941 ingesteld instituut, waar kunstenaars, architecten, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en podiumartiesten bij aangesloten moesten zijn om te mogen werken. 

Wat betreft het Jerusalem Quartet, gelukkig kwam er tegenactie en is het concert doorgegaan. Maar feit blijft, dat de beruchte NNK bestaat. Goed om het nieuws te blijven volgen. En wanneer je hiertoe in staat bent, te protesteren bij je lokale overheid en partijen, waarbij je lid bent, en aan kranten te schrijven wanneer er foute journalistiek plaatsvindt. Onze stem is belangrijk in deze tijd.
Het JNEF geeft € 4000 voor het voedselprogramma Hamotzi en € 2500 voor hulp aan de IDF. Omdat het Hamotzi programma nu minder geld ontvangt vanwege de oorlog, heeft het JNEF in overleg met Yuda Bachana iets meer gegeven aan het Hamotzi programma. Er komt bij de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Netivyah in Jeruzalem in deze tijd namelijk meer geld binnen voor de soldaten. Dus daarom ons tegenwicht.

Bedankt voor alle gaven aan het JNEF (onderdeel van de Stichting Beth Yeshua Nederland).

Uw ondersteuning via de Stichting Beth Yeshua Nederland
Het JNEF helpt de armsten in Israël. Uw hulp maakt het verschil. Erkend als ANBI (belastingaftrekbaar).
Betaling kan met iDEAL:

Liever handmatig naar dit nationale fonds?
Gebruik:
NL90 RABO 0379 8190 07(BIC of SWIFT code: RABONL2U)
Ten name van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam.
Graag vermelden: JNEF-AlgemeenFonds. Alvast bedankt voor uw gift!

Handmatig overmaken naar de gemeente Beth Yeshua Amsterdam:
NL44 ABNA 0521 6500 54, t.n.v.: Beth Yeshua. BIC code: ABNANL2A. RSIN: 821015680
Alvast bedankt voor uw gift!

ANBI Erkenning anbi_logo

De  Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua met haar drie steunstichtingen, Stg. Beth Yeshua Nederland, Stg. Alefbet en Stg. BeitHamidrash, heeft ten doel het zijn van een het algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in de artikelen 24 lid 4 van de Successiewet 1956, 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, of de daarvoor in de plaats tredende fiscale wetten).

Het Kerkgenootschap – en dus ook de gemeente – Beth Yeshua is sinds 1 januari 2008 erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook onze drie steunstichtingen – die ieder een deel van alle activiteiten en verantwoordelijkheden dragen, zie onder – zijn ANBI erkend in een groepsbeschikking. Daardoor is de aftrek van giften aan onze gemeente en haar drie steunstichtingen gewaarborgd. Tevens kunnen ons kerkgenootschap en steunstichtingen gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Financiële jaaroverzichten 2023
De vermelding van onze gemeente en haar steunstichtingen is gemakkelijk en duidelijk te vinden op de website van de belastingdienst:
1. U gaat naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
2. Type vervolgens onder Zoek een ANBI, bij Instelling: een van de vier rechtspersonen die onze organisatie kent, te weten:

− Kerkgenootschap Beth Yeshua
Rekening nummer: NL44 ABNA 0521 6500 54, te Amsterdam. RSIN: 821015680
(R.S.I.N.: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2023 vindt u
hier.

− Stichting Beth Yeshua Nederland
Rekeni
ngnummer: NL90 RABO 0379 8190 07, te Amsterdam. RSIN: 806006602.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van B
aten en Lasten 2023 vindt u hier.

− Stichting Alefbet
Rekeningnummer: NL26 INGB 0000 0594 01, te Amsterdam. RSIN: 810645464.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2023 vindt u hier.

− Stichting BeitHamidrash
RSIN: 806628510

Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2023 vindt u hier.
De bankrekening van deze stichting is per 1 maart 2022 opgeheven tot nader order.
Bij elk van deze vier afdelingen toont de Belastingdienst de bevestiging van anbi_logo erkenning.