Eerstelingen-Projecten

Zorgen voor de Eerstelingen van Israël

 

Joods Nationaal Eerstelingen Fonds

 

Investeer in de jeugd
Yuda Bachana leidt als voorganger de gemeente Netivyah in Jeruzalem. Op de vraag aan hem welke projecten in de Messiasbelijdende gemeenten in Israël hij de belangrijkste vindt om te ondersteunen, antwoordt hij: investeer in onze jeugd, want zij zijn de toekomst. Ook vindt hij het ondersteunen van de Messiasbelijdende soldaten in het leger belangrijk. Ze zijn heel jong wanneer ze het leger ingaan en ze zijn kwetsbaar. Door hen aandacht te geven en hen bijvoorbeeld een Poeriemgift te geven, weten ze dat er aan hen wordt gedacht. Dit jaar stond gepland, dat er powerbanks – draagbare accu voor mobiele telefoon – zouden worden gegeven. Maar door de coronacrisis zijn deze powerbanks tot op de dag van vandaag niet aangekomen. Als soldaat moet je soms met 200 man met enkele stopcontacten doen en iedereen wil zijn telefoon opladen. Dan is zo’n cadeau waardevol. Met de korting komt zo’n oplader op ongeveer € 50. Er zijn ongeveer 225 Messiasbelijdende soldaten in de IDF.

Hamotsi Programma
Wat Yuda ook belangrijk vindt, is het programma voor studiebeurzen voor Messiasbelijdende gelovigen. Dit programma voorziet 40 studenten per jaar van betaling van het collegegeld, voor hun studies aan allerlei hogere instituten, zoals universiteiten. Per student is dit ongeveer € 2500. De studenten komen uit alle gemeenten in Israël. Netivyah heeft ook het Hamotsi Programma, dat samenwerkt met de sociale dienst van de stad Jeruzalem. Iedereen die geen voedsel kan kopen vanwege het te laag inkomen, kan hulp krijgen en wordt dan doorgezonden naar het Hamotsi Programma van Netivyah. Dat betekent dat Jood, Christen en Arabier hieraan kan deelnemen. En als zodanig is het niet speciaal alleen voor Messiasbelijdende gelovigen. Meer dan 25 jaar is het JNEF betrokken bij deze doelen en we zijn dankbaar dat we door uw trouwe gaven deze projecten hebben kunnen ondersteunen.

Kinderen van alle gemeenten
Verder benadrukt Yuda de programma’s voor de jonge jeugd. Zo is er het Munchkin Programma in Jeruzalem, dat kinderen samenbrengt voor sport, bijbelstudie en plezier. Kinderen van alle gemeenten in Jeruzalem nemen deel aan deze activiteiten. Leuke uitjes en vriendschappen helpen de jonge mensen om te groeien in hun geloof. Het afgelopen jaar kon er niet naar Israël gereisd worden en velen van ons hebben tickets die ze dit jaar hopen te kunnen gebruiken. Het is een ongewone tijd in deze pandemie, die ook kansen biedt om nieuwe dingen uit te proberen en tot rust te komen van veel drukte. Misschien ook een besluit om zaken anders aan te pakken. Dank voor uw gaven aan het JNEF. Gezondheid en zegen van de Eeuwige wenst het JNEF u toe. Goede Pesach en stralend Wekenfeest!

Totale bedrag in april-juni 2021: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
In Nahariya bevindt zich de gemeente Or HaGalil o.l.v. dr. Efraïm Goldstein. Al meer dan 25 jaar ondersteunt het JNEF dit werk, dat begonnen is door Ruth en Albert Nessim. Na het overlijden van Albert heeft Ruth het werk overgedragen aan Efraïm en zij hebben een gemeente van Joodse en Arabische gelovigen. Het JNEF ondersteunt met: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Brian Slater werkt in de binnenstad van Tel Aviv met de organisatie “Abundant Bread of Salvation”. Brian werkt met vrijwilligers uit de hele wereld. Hij helpt met het verstrekken van voedsel, helpt drugsverslaafden, overlevenden van de Holocaust. Bijdrage van het JNEF is: € 500.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het Hamotsi Programma van Netivyah is ons favoriete voedselprogramma, omdat mensen hun eigen verse voedsel wekelijks kunnen komen uitzoeken en meenemen. Dit helpt hen hun waardigheid te behouden en tevens kunnen zij het thuis zelf bereiden naar eigen smaak. Het Munchkin Programma voor kinderen is populair, omdat de kinderen leuke uitjes maken, sport beoefenen en bijbelstudie doen. Het is voor kinderen uit alle gemeentes en werkt voor de eenheid van de gelovigen in Jeruzalem. Deze twee projecten ondersteunt het JNEF, met € 2000.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Zvi Randelman is een bekende pastor uit Jeruzalem. Hij heeft leiding gehad in het stichten van gemeenten en een rehabilitatie centrum voor drugsverslaafden in Jeruzalem. Nu heeft hij een project gestart, dat tot doel heeft de oudere generatie van Messiasbelijdende senioren te kunnen opvangen in een tehuis, dat bij  de kibboets “Yad Shmona” ten westen van Jeruzalem zal worden gebouwd, genaamd: Beit Chesed Senior Living Facility. Er komen 40 appartementen voor onafhankelijke bewoning, 33 units voor bewoning met zorg en 36 bedden met verpleeghulp.

Zvi Randelman zegt hierover: We moeten ons nu meer richten op fondsenwerving. Net als in de dagen van Nehemia heeft het bouwproject van Beit Chesed die mensen nodig, die zich bij ons willen aansluiten. Door deze partners zullen we een fantastische faciliteit zien voor de bejaarde gelovigen die tot eer van G’d zijn opgegroeid. Het Lichaam van de Messias in Israël wordt ouder en pioniers van het geloof bereiken de leeftijd, waarop ze steeds meer zorg nodig zullen hebben. Daarom is het absoluut noodzakelijk, dat we Beit Chesed zo snel mogelijk oprichten. Dit kan niet zonder grote donaties. We willen u vragen om een ​​donatie aan Beit Chesed te overwegen en om deze visie door te geven aan anderen. Een volledig bedrijfsplan wordt naar degenen die daarom vragen, gestuurd. U kunt een rol spelen bij het vervullen van het bijbelse mandaat om ouderen in het land Israël te helpen, dat zegt: “Verstoot mij niet in de tijd van ouderdom. Verlaat mij niet wanneer mijn kracht het begeeft”. De bijdrage van het JNEF is: € 1000.

Elze Erwteman