Emor

Er is in het Jodendom veel te doen over de ongesteldheid van vrouwen en de onreinheid die dat met zich meebrengt. Bij sommigen is er verzet: hoe kan iets dat G’d gemaakt heeft je nu onrein maken, terwijl er bij anderen een worsteling is om anderen niet onrein te maken. In Leviticus (Wajikra) is onder meer een heel hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp: hoofdstuk 15. Hier wordt ook de onreinheid bij mannen besproken, iets waar je vaak veel minder ophef over hoort, want we leven nog steeds te veel in een mannenmaatschappij. Het gaat daar over de reguliere maandelijkse ongesteldheid evenals de irreguliere bloedvloeiingen, zoals we die bijvoorbeeld ook tegenkomen in Matteüs 9:20. Geslachtsgemeenschap mag niet plaatshebben ten tijde van ongesteldheid, zie Leviticus 15:19,24. Ook wordt vloeiing bij mannen besproken (vers 2 en volgende), evenals zaaduitstorting (vers 16 en volgende). Dat laatste is in het Hebreeuws beschreven als voortkomende uit geslachtsgemeenschap, terwijl de vloeiing bij mannen een wat algemener verschijnsel is. Dit kan eventueel een zaaduitstorting zijn, maar ook een bloeding.

In hoofdstuk 22 van Wajikra worden de kohaniem (van: kohen), de hogepriesters, opgedragen om zich heilig te gedragen. En ook tegen hen wordt over zaaduitstorting gesproken, zie vers 4. Wat betekent dit nu voor ons heden ten dage? In de tijd dat dit gebod werd uitgevaardigd, was de Tempel er ook, als woestijnheiligdom. De uiteindelijke reiniging van priesters en mensen in het algemeen is geheel afhankelijk van de aanwezigheid van een koe met een volkomen rode vacht, ook wel rode heifer genoemd. Door middel van een brandoffer – met cederhout, hysop en scharlaken – wordt met de as van deze koe een reinigingswater bereid, zie Numeri (Bamidbar in het Hebreeuws) 19. Er is geen Tempel, dus geen brandofferaltaar en dus geen mogelijkheid om reinigingswater voor dit speciale bad te maken. Ook is het nodig om weer een rode koe te fokken en ook daar lijken nog problemen mee te zijn. Dit betekent voor ons heden ten dage dat niemand rein kan zijn, wat je ook probeert te doen. Wel een hand geven of niet, weg blijven of in de gemeente komen, wel of geen mikwe (ritueel bad) bezoeken, het helpt allemaal niet.

En als je niet in het reinigende werk van het bloed van de Messias gelooft, blijf je in je onreinheid. Orthodoxe rabbijnen weten dat, maar blijven de reinheidswetten volgen om erin geoefend te zijn wanneer de Tempel er weer is. Ik heb het al gezegd, de enige manier om rein te kunnen zijn, is door middel van het bloed dat onze Messias Yeshua heeft laten vloeien door Zijn offer. Geloof je daarin en pas je dat toe door erom te vragen aan Hem, dan word je inderdaad rein. Geslachtsgemeenschap ten tijde van maandelijkse ongesteldheid en elke bloedvloeiing blijven hun onreinheid behouden. Verder mogen gelovigen in de Messias Yeshua elkaar een hand geven en in de gemeente komen en is een ritueel bad niet nodig om toch rein te zijn. De Messias heeft Zijn volk inderdaad bevrijd.