FAQ (vaak gestelde vragen):

de titel rabbijn

De titel rabbijn
V: Is de gemeenteleider bij Beth Yeshua een rabbijn?
A:
Als je moet kiezen tussen dominee, imam of pastoor, predikant of geestelijk leider, dan klinkt in een Joodse gemeente de titel rabbijn meer op zijn plaats. Lion Erwteman is inderdaad ingezegend als rabbijn door een Joodse Messiasbelijdende organisatie. Maar in vergelijking met rabbijnen van orthodox-Joodse en liberaal-Joodse gemeenten is zijn opleiding anders geweest en noemt Erwteman zich niet rabbijn. Sommige mensen kiezen ervoor die titel toch te gebruiken en dat is hun eigen keuze.

V: Het Nieuwe Testament zegt toch dat je jezelf niet rabbi moet noemen of laten noemen?
A:
Er lijkt inderdaad zoiets te staan. Maar lees de eerste 7 verzen en je merkt dat hij spreekt over mannen die met een verkeerde houding op de eerste rij en op ereplaatsen willen zitten. Zij noemen zich met een titel uit de eerste eeuw: rabbi en laten zich zo aanspreken. Dat is waartegen wordt gesproken in vers 8. De term rabbi is in die tijd nieuw en getuigt van opgeblazenheid en hooghartigheid. De latere betekenis van rabbi is geworden: leraar en geeft gewoon een functie aan.

V: Toch lijkt het veiliger niemand rabbijn te noemen.
A:
Dat lijkt zo. Maar let op, waar dezelfde tekst nog meer tegen waarschuwt: “Je mag niemand op aarde je vader noemen. Want er is er maar één die je vader is en dat is je vader die in de hemel is.” Die uitspraak lijkt in tegenspraak met het gebod dat je je vader en moeder moet eren. Bovendien, mag je je eigen vader niet meer je vader noemen? Je ziet dat deze waarschuwingen tegen ‘rabbi’, ‘vader’ en later ook ‘meester’ in Matteüs 23:8-10 alleen bedoeld zijn tegen misbruik van die benamingen – die op zich uitstekend zijn -, en die door mensen werden gebruikt die verslaafd waren aan verering van zichzelf. Lees de Bijbel in haar tijdverband en tekstverband, anders kun je de Bijbel alles laten zeggen om je eigen stokpaardjes te laten winnen.