De Eeuwige schiep dubbel. Kijk dubbel!

De schepping is in tweevoud geschapen. Alsof de Eeuwige heeft ingebouwd dat Hij zich kon terugtrekken in geval van geestelijke vervuiling. Dat kwam goed van pas toen de mensheid zichzelf en zijn omgeving verontreinigd had in Gan Eden, het Paradijs. Wandelen in de avondkoelte werd onmogelijk voor G’d.

Aards lijkt op hemels
Het dubbele is zichtbaar is het feit dat er een microkosmos en een macrokosmos is die op elkaar lijken. Ervaren rabbijnen en Bijbelse profeten hebben ons laten weten dat de omgeving waar de Eeuwige is, inclusief de Tabernakel en toebehoren, lijkt op wat de Eeuwige aan model had meegenomen om op de berg Sinaï te laten zien aan Mozes.

Van sterren tot Higgs-deeltje
Ook de diensten in de Tempel zouden lijken op de diensten in de hemelse Tempel. In bepaalde tijden werd aan genomen dat G’ds engelen bij aardse diensten aanwezig waren. Sterrenkundigen (astrofysici) laten ons weten dat wat mensen en dieren aan elementen (koolstof, zuurstof, waterstof, etc.) in hun lichaam bezitten, ook in grote sterren aanwezig is. Hoe klein of hoe groot we ook kijken, ook daar is de dubbelheid van G’ds schepping zichtbaar. Wat nu als kleinste deeltje wordt beschouwd en aangetoond in de deeltjesversneller in Zwitserland, is het Higgs-deeltje, ook wel het G’d-deeltje genoemd.

De schepping begon met de Big B
Al helemaal in het begin van Tenach komt de dubbelheid tot uiting. De eerste letter van Genesis is de B, zowel in het Nederlands als in het Hebreeuws de tweede letter. In het Hebreeuws heeft deze letter de getalswaarde 2. De betekenis van de letter is daar: “met”. De rest van het woord (“resjiet”) betekent letterlijk: eersteling. Zo staat er in vers 1: “Met de eersteling schiep G’d de hemel en de aarde.” Dubbelheid in wie de schepper is – G’d en eersteling – en wat er geschapen is – hemel en aarde. Zelfs in het Hebreeuwse woord voor hemel is dubbelheid te vinden. “Sjamajiem” betekent letterlijk: twee hemelen.

Dubbelheid alom
Leven, een fundamenteel woord in Tenach, is een meervoud in het Hebreeuws: chajíem. Zo is het verschijnsel “dood” ook dubbel: dood door de verkeerde dingen die een mens doet en dood voor de neiging om verkeerde dingen te doen. Twee bijzondere bomen in het Paradijs benadrukken de dubbelheid op hun manier. De ene is de boom die leven geeft en de andere is de boom die de vermenging van de kennis van het goede en het verkeerde toont in zijn voor mensen verboden vruchten.

Kiezen en blijven
Er is iets moois in de dubbelheid die de Eeuwige heeft geschapen. Het is een patroon dat je overal terugvindt. Ook in mensen die aards en geestelijk zijn, lichaam en ziel. Dat alles geeft aan dat er een hemelse architect is, die een duidelijk stempel heeft geplaatst. Met het doel dat te ontdekken. Leer dubbel te kijken, er is aarde en hemel. Dan begint het genieten van de grootsheid van G’ds schepping tot in de prachtigste kleinste details.

Goede en verkeerde dubbelheid
En waartoe dient al deze dubbelheid nog meer? Om ons ertoe te brengen te kiezen tussen goed en kwaad. Vermenging kan niet. In de Eeuwige is geen dubbelheid in boodschap en kwaliteit: in Hem is geen duisternis, alleen maar licht. Het feit dat mensen aards en hemels zijn, is Goed Nieuws voor hen die dat nog niet wisten. Om vervolgens dubbele agenda’s te bestrijden en G’ds kracht te gebruiken om op Zijn pad te blijven.

Geestelijk dubbel leren zien
De aanzet tot die bevrijding heeft de Eeuwige in de Uittocht gelegd, de Uittocht uit het land met de Hebreeuwse naam waar dubbelheid is zit besloten: Mitsrajiem, dubbele bezetting. Geestelijk leren zien en aardse praktijk, in het licht van Pesach (Joods Pasen). G’d schiep dubbel. Leer dubbel te kijken. Dan begint het genieten van de grootsheid van G’ds schepping en de prachtigste kleinste details.

Lion S. Erwteman