Geestelijke hulpverlening

Geestelijke hulpverlening in de gemeente Beth Yeshua kent drie belangrijke aspecten: 1. het doel ervan, 2. de houding van de hulpverlener, en 3. erkennen van eigen beperkingen en dus doorverwijzing. Hieronder volgt een korte uitwerking.

1. Algemene doel
Algemeen doel is de genezing van het individu als onderdeel van de gemeenschap van gelovigen, die weer onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Deze genezing bestaat uit diverse processen:

 • vernieuwing van geloof en hoop
 • herstel van relaties
 • herstel van vertrouwen
 • bevrijding in geval van gebondenheid
 • grenzen leren stellen, grenzen leren aanvaarden. De Tora is hierbij het model (Lev.18:5; Deut.6:24; Deut.16:20; Jozua 1:8)
 • nog niet bereikte gebieden van het hart en de ziel onder heerschappij brengen van Adonai.

 

2. De houding van de hulpverlener

 • nabij: luisteren, naast de ander staan, empathie, helpen zich te uiten en zich uit te drukken, leiden
 • op afstand: grenzen laten zien, troosten, bemoedigen, verkondigen, vermanen vanuit de Bijbel
 • Besef dat je beperkt bent in je kennis. Een geestelijk hulpverlener doet niet meer dan het – in het ideale geval – (opnieuw) in contact brengen van mensen met de Eeuwige, zoals we Hem in de Bijbel en door persoonlijke ervaring hebben leren kennen.

3. Doorverwijzing
Besef dat je positie ervaren wordt als een van autoriteit, iets waar nooit misbruik van mag worden gemaakt, bijvoorbeeld door mensen te manipuleren tot handelingen die in feite tegen hun wil ingaan, of door als geestelijk werker zelf te willen behandelen, in plaats van door te verwijzen in geval van lichamelijke of psychische problematiek. Dit leidt tot de volgende bindende adviezen:

 • Inschakelen van de eigen huisarts in geval van lichamelijke klachten.
 • Bij specifieke Joodse problematiek contact opnemen met Joods Maatschappelijk Werk (www.joodsmaatschappelijkwerk.nl)
 • Inschakelen van een vertrouwensarts in verband met problematische situaties, zoals geweld en incest
 • Afspraak tot intake bij het RIAGG, ELEOS, en/of een psycholoog of psychiater inschakelen in geval van psychologische, dan wel psychiatrische klachten (zie bijvoorbeeld www.riagg-rnw.nl).